Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1555
Назва: Облік і аналіз інновацій у сфері випуску та збуту продукції текстильної промисловості
Інші назви: Accounting and analysis of innovations in production and marketing of textile products
Автори: Мельничук, Інна Василівна
Melnychuk, Inna Vasylivna
Ключові слова: інновації
innovation
інноваційний процес
innovation process
облік інновацій
accounting innovation
текстильна промисловість
the textile industry
випуск та збут продукції
production and marketing of products
аналіз ефективності інновацій
analysis of innovation efficiency
Дата публікації: 2011
Бібліографічний опис: Мельничук, Інна Василівна. Облік і аналіз інновацій у сфері випуску та збуту продукції текстильної промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Інна Василівна Мельничук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 253 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Мельничук І. В. Облік і аналіз інновацій у сфері випуску та збуту продукції текстильної промисловості. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). - Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль, 2011. Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних та методичних засад обліку й аналізу інновацій, висвітленню особливостей розкриття обліково-аналітичної інформації про інновації у сфері випуску і збуту продукції на підприємствах текстильної промисловості. З'ясовано зміст інновацій, їхню економічну сутність та форми здійснення на підприємствах текстильної промисловості, вдосконалено систему їхньої класифікації. Розглянуто методи оцінки й обліку інновацій за трьома напрямами, а саме: капіталізовані витрати інноваційного характеру; інновації, що стосуються операційної діяльності; інноваційні витрати, що стосуються майбутніх періодів. Поглиблено методичні підходи до розрахунку показників ефективності інновацій у межах основної діяльності підприємств текстильної промисловості, розширено аналітичний інструментарій для оцінки інновацій у сфері виробництва і збуту продукції текстильної галузі. Ключові слова: інновації, інноваційний процес, облік інновацій, текстильна промисловість, випуск та збут продукції, аналіз ефективності інновацій. ANNOTATION Melnychuk I. V. Accounting and analysis of innovations in production and marketing of textile products. - Manuscript. Thesis for Candidate Degree in Economics, speciality 08.00.09 - accounting, analysis and auditing (types of economic activities). - Ternopil National Economic University. - Ternopil, 2011. The dissertation is focused on the research of theoretical and methodological principles of accounting and analysis of innovation, the illumination of the disclosure of accounting and analytical information on innovation in production and marketing in the textile industry. Thesis is defines the notions of innovation, their economic substance and form of innovation in enterprises of textile industry, the system of classification. The methods of assessment and registration of innovations in three areas: investment costs capitalized character; innovations that are included in operating activities, innovation expenditure relating to future periods. Methodical approach of calculating the efficiency of innovation within the production of the textile industry, advanced analytical tools, namely to assess innovation in industrial enterprises of textile industry. Key words: innovation, innovation process, accounting innovation, the textile industry, production and marketing of products, analysis of innovation efficiency.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1555
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дисертація_Мельничук.pdf4.26 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.