Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/8368
Назва: Сучасні теоретичні підходи до визначення трейдингових мереж фондового ринку
Інші назви: Modern theoretical approaches to the stock market trade networks determination
Автори: Копилова, Ольга Володимирівна
Ключові слова: фондовий ринок
трейдингові мережі
інфраструктура фондового ринку
глобалізація
stock market
globalization
stock market infrastructure
trade networks
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Копилова, О. В. Сучасні теоретичні підходи до визначення трейдингових мереж фондового ринку [Текст] / Ольга Володимирівна Копилова // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 25. – № 1. – С. 138-143. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Сучасний розвиток світових економічних відносин, у тому числі й фінансових, позначений поширенням процесів інтеграції та глобалізації. Інтенсивне дослідження та впровадження нових технологій, їх широке застосування на міжнародних фінансових ринках та міжнародна інтеграція стали головним чинником змін у структурі глобального фінансового простору. Мета статті – визначення сутності трейдингових мереж фондового ринку, їх структури, елементів та принципів їх функціонування. Результати. Досліджено основні підходи до аналізу міжнародного фондового ринку: системний, інституціональний та мережевий. Виявлено, що застосування теорії соціальних мереж є доцільним для дослідження побудови сучасної інфраструктури фондового ринку. Введено категорію трейдингової мережі фондового ринку як системи організацій та установ нематеріальної сфери виробництва (вузлів), що забезпечує комунікацію суб’єктів фондового ринку з метою мінімізації інформаційної асиметрії, трансакційних витрат та ризиків у часі та просторі. Визначено структуру трейдингової мережі фондового ринку та надано характеристику її вузлів. Сформульовано принципи, на яких ґрунтується побудова трейдингових мереж фондового ринку: ступінь інтегрованості до глобального фінансового простору; можливість подальшого переходу до найвищого рівня, принцип незворотності; принцип самозбереження. Аргументовано доцільність подальшого дослідження трейдингових мереж фондового ринку задля повноцінного залучення України до глобального фінансового простору. Introduction. Modern development of international economic relations, including financial ones, is marked by spreading of integration and globalization processes. Intensive research and implementation of new technologies, their wide application at the international financial markets and international integration have become a major factors of changes in the global financial space structure. Goal. The purpose of the article is to define the nature of stock market trade networks, their structure, elements and principles of their functioning. Results. The basic approaches to the international stock markets analysis (systemic, institutional and network) are investigated. It has been detected that the application of the social networks theory is expedient for studying the scheme of modern stock market infrastructure. Stock market trade network category has been introduced as a system of organizations and institutions of immaterial sphere of production (nodes) that provides the communication of the stock market elements in order to minimize information asymmetry, transaction costs and risks in time and space. The structure of the stock market trade networks and their characteristics are given. The basic principles of the stock market trade networks construction are formulated. They are the degree of the global financial space integration; the possibility of further transition to the highest level; the principle of irreversibility; the principle of self-preservation. Further expedience of stock market trade networks studies for the full value integration of Ukraine into the global financial space is reasoned.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/8368
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 25. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
21.pdf776.93 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.