Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3272
Назва: Оцінка передумов інноваційного розвитку регіональних ринків праці України за результатами моніторингу у 2014 році
Автори: Жук, Інеса
Цісецький, Орест
Ключові слова: ринок праці
робоча сила
інноваційний розвиток
зайнятість
безробіття
робочі місця
економічний розвиток
labor market
workforce
innovative development
employment
unemployment
jobs and economic development
Дата публікації: 2015
Видавництво: Економічна думка
Бібліографічний опис: Жук, І. Оцінка передумов інноваційного розвитку регіональних ринків праці України за результатами моніторингу у 2014 році [Текст] / Інеса Жук, Орест Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2015. - Вип. 20. - С. 95-103.
Короткий огляд (реферат): У сучасних умовах глобалізації економіки, входження України до Європейського Союзу, з урахуванням економічних та політичних процесів, які відбуваються в Україні, постає необхідність постійного моніторингу та аналізу ринку праці України. В статті доведено, що ринок праці будь-якого регіону не є ізольованим, він функціонує в соціально-економічному середовищі держави й перебуває під впливом різних чинників. Зрушення в економіці спричиняють зміни на ринку праці, і якщо вони позитивні, то сприятливо впливають на основні параметри зайнятості населення, формують підґрунтя для стабілізаційних процесів та відповідного регулювання ринку праці регіону. Проведено комплексний аналіз стану ринку праці України за результатами моніторингу у 2014 році щодо основних показників промислового розвитку регіонів, виробництва сільськогосподарської продукції, регіональних відмінностей в зайнятості та безробітті населення, попиту роботодавців і напруженості на ринку праці, заробітної плати та стану її виплат, результатів діяльності служби зайнятості, а також оцінені передумови інноваційного розвитку регіональних ринків праці України. Аналіз стану та тенденцій ринку праці демонструє збереження значної міжрегіональної диференціації за основними характеристиками, а також виявляє низку негативних внутрішньорегіональних особливостей. Зниження економічної активності населення, трудова бідність, підвищення розшарування населення країни за рівнем доходів, відсутність взаємозв'язку між ринком праці та ринком освітніх послуг – ось далеко не повний перелік негативних чинників сучасного стану ринку праці України, які вже в найближчому майбутньому можуть стати бар'єром на шляху економічного розвитку держави. Отже, виявлені тенденції та зміни повинні стати основою для підвищення ефективності та обґрунтованості пріоритетних напрямів удосконалення механізмів регулювання попиту та пропозиції на регіональних ринках праці з метою створення передумов інноваційного розвитку. In contemporary globalized economy, Ukraine's accession to the EU, given the economic and political processes taking place in Ukraine, there is a need for continuous monitoring and analysis of labor market in Ukraine. The article proved that the labor market of any region is not isolated, it operates in the social and economic environment of the state and is influenced by various factors. The shift in the economy caused by changes in the labor market and if they are positive, the positive impact on the basic parameters of employment, form the basis for stabilization processes and appropriate regulation of the labor market in the region. A comprehensive analysis of the labor market of Ukraine by results of monitoring in 2014 on basic indicators of industrial development of regions, agricultural production, regional differences in employment and unemployment of the population, the demand of employers and tension in the labor market, wages and status of payments, performance of service employment and innovation development prerequisites estimated regional labor markets Ukraine. Analysis of labor market trends and demonstrates the preservation of significant intra-regional differentiation in the basic characteristics and identifies a number of negative intra features. Reduced economic activity, employment, poverty, increased stratification of the population by income level, lack of relationship between labor market and educational services – this is not a complete list of the negative factors of the current state of the labor market of Ukraine, which in the near future may become an obstacle to the way of economic development. So, tendencies and changes should be the basis for increasing the effectiveness and validity of the priority directions of improvement of mechanisms to regulate supply and demand in regional labor markets in order to create preconditions for innovation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3272
Розташовується у зібраннях:Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Випуск 20 2015 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Жук І..pdf972.21 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.