Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/30937
Назва: Валютно-курсові аспекти антикризової економічної політики
Інші назви: The exchange rate aspects of anti-crisis economic policy
Валютно-курсовые аспекты антикризисной экономической политики
Автори: Дзюблюк, Олександр Валерійович
Ключові слова: банк
банківська система
валюта
валютний курс
валютно-курсова політика
центральний банк
інфляція
девальвація
національна валюта
платіжний баланс
курсовий режим
Національний банк України
грошова маса
грошовий обіг
фінансово-економічна криза
економічна політика
Дата публікації: 2017
Видавництво: Київ: Знання
Бібліографічний опис: Дзюблюк О. В. Валютно-курсові аспекти антикризової економічної політики / О. В. Дзюблюк // Банківська справа. – 2017. – №4. – с.14-33.
Короткий огляд (реферат): У статті розглядається валютно-курсове регулювання як важливий аспект державної економічної політики у процесі подолання наслідків кризових явищ. Аналізується роль валютного курсу як відображення стратегічного спрямування державного регулювання економіки. Наведено ретроспективний аналіз застосування в України різних валютно-курсових режимів, що відображає практику послідовного зниження центральним банком зовнішньої вартості національної грошової одиниці. Розглядаються причини девальвації гривні упродовж останньої фінансово-економічної кризи та оцінюються заходи Національного банку щодо протидії кризовим явищам на фінансовому ринку. На основі всебічної оцінки негативних наслідків відмови від підтримання валютного курсу для досягнення макроекономічної рівноваги обґрунтовується необхідність забезпечувати валютно-курсову стабільність як необхідну умову завершення структурних реформ економіки України і сприяння пожвавленню ділової активності. The article considers currency exchange rate regulation as an important aspect of the state economic policy in the process of overcoming the consequences of crisis phenomena. The role of the exchange rate as a reflection of the strategic direction of state regulation of the economy is analyzed. A retrospective analysis of the application in Ukraine of various currency exchange rate regimes reflecting the practice of a consistent reduction by the central bank of the external value of a national currency unit is given. The reasons for the devaluation of the hryvnia in the conditions of the last financial and economic crisis are considered and the measures taken by the National Bank to counteract the crisis phenomena in the financial market are estimated. On the basis of a comprehensive assessment of the negative consequences of the refusal to maintain the exchange rate to achieve macroeconomic equilibrium, the need to ensure exchange rate stability as a necessary condition for the completion of structural reforms in Ukraine's economy and the promotion of business activity is justified.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/30937
Розташовується у зібраннях:СтаттіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.