Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28901
Назва: Первинний облік на підприємствах комісійної торгівлі
Інші назви: Primary accounting at commission trade enterprises
Автори: Кузьма, Христина
Kuzma, Khrystyna
Ключові слова: первинний облік
підприємство
комісійна торгівля
первинний документ
primary accounting
enterprise
commission trade
primary document
Дата публікації: 2017
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Кузьма, Х. Первинний облік на підприємствах комісійної торгівлі [Текст] / Христина Кузьма // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. наук. журн. - 2017. - Вип. 3-4. – С. 37-43.
Короткий огляд (реферат): Вступ. В сучасних умовах стан первинного обліку не повною мірою відповідає рівню розвитку господарської діяльності підприємств комісійної торгівлі та залишається проблемною і трудомісткою ділянкою облікової роботи. Тому удосконалення процесу документування товарних операцій та упорядкування документообігу є основою раціональної організації праці облікових працівників. Методи. Теоретичною й методологічною основою дослідження є праці провідних вітчизняних вчених з теорії й методології бухгалтерського обліку, законодавчі та нормативні акти з питань бухгалтерського обліку. Інформаційною базою емпіричних досліджень слугувала створена автором база даних, що включала первинну облікову документацію 30 підприємств комісійної торгівлі за 2017 рік. В якості джерела даних про стан нормативного регулювання обліково-аналітичної діяльності підприємств комісійної торгівлі в Україні слугував інформаційний портал «Законодавство України» Верховної ради України. Методика дослідження базується на теоретичних розробках та науковому інструментарії, що включав критичний аналіз первинної облікової документації підприємств комісійної торгівлі в Україні, а також аналіз нормативних документів українського законодавства. Результати. У статті досліджено економічну суть первинного обліку та його роль у діяльності підприємств комісійної торгівлі. Виявлено, що якісне та своєчасне інформаційне забезпечення системи бухгалтерського обліку на підприємстві комісійної торгівлі забезпечується певним порядком організації складання й опрацювання первинних документів або документооборотом. Встановлено, що документальне оформлення операцій на підприємствах комісійної торгівлі розпочинається зі складання договору комісії. Розглянуто первинні документи, які використовуються на підприємствах комісійної торгівлі при прийманні товарів на комісію, при їх продажі, уцінці та поверненні. Досліджено особливості їх застосування. Визначено основи ефективної організації та напрями вдосконалення первинного обліку на підприємствах комісійної торгівлі. Перспективи. Важливими є дослідження системи оперативного збору, інтерпретації, використання та передачі бухгалтерської інформації. Introduction. In modern conditions, the state of primary accounting does not fully correspond to the level of development of economic activity of commission trade enterprises and remains a problematic and labor-intensive area of accounting. There is a large number of operations of the commodity movement and each operation is taken into account every day and at each enterprise. Therefore, improving the process of documenting of commodity operations and streamlining the document flow is the basis of the rational organization of accounting staff work. Methods. The theoretical and methodical basis of the study is the works of leading scientists in theory and methodology of accounting, legislative acts that consider the main accounting issues. The author created the data basis of original financial documentation of 30 commission trade enterprises in Ukraine over the period of 2017 to provide the informative basis of empirical research studies. The data source on the condition of normative regulation of accounting and analytical activities of commission trade enterprises in Ukraine was the data basis of legislative acts of Verkhovna Rada of Ukraine. Research methodology is based on theoretical insights into the problem and scientific instrumentation that contained the critical content-analysis of original financial statements of commission trade enterprises in Ukraine, comparative analysis of normative documents of Ukrainian legislative acts. Results. The article analyzes the economic essence of primary accounting and its role in the activities of commission trade enterprises. It was revealed that qualitative and well-timed information providing of the accounting system at the commission trade enterprise is ensured by a certain order of organization of the compilation and processing of primary documents or document circulation. The results of the study made it possible reveal that documentary registration of transactions at commission trade enterprises begins with drafting of the commission contract. The primary documents, which are used at commission trade enterprises in the course of acceptance of goods for the commission as well as in the process of their sales, discount and return, are considered. The peculiarities of their application are investigated. The foundations of effective organization and directions of improvement of primary accounting at commission trade enterprises are determined. Discussion. Perspective is the research of the system of operative collection, interpretation, use and transfer of accounting information.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28901
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2017 рік Випуск 3-4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кузьма.pdf797.79 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.