Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2545
Назва: Облік та аналіз соціальних витрат підприємств машинобудівної галузі
Інші назви: Accounting and analysis of social costs on enterprices of machine-building industry
Автори: Швець, Людмила Іванівна
Shvets, Lydmyla Ivanivna
Ключові слова: облік
соціальні витрати
екстерналії
інтерналії
соціальний ефект
соціально відповідальна діяльність
соціальна звітність
аналіз
контролінг
accounting
social costs
externalities
internalities
social impact
social responsibility activities
social reporting
analysis
controlling
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Швець, Людмила Іванівна. Облік та аналіз соціальних витрат підприємств машинобудівної галузі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Людмила Іванівна Швець. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 284 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Швець Л. І. Облік та аналіз соціальних витрат підприємств машинобудівної галузі. - На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). - Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, 2014. Викладено теоретико-методичні особливості обліку та аналізу соціальних витрат підприємств машинобудівної галузі, визначено порядок їх узагальнення у звітності, розроблено модель контролінгу соціальних витрат. Обґрунтовано значення обліку соціальних витрат для утвердження соціально відповідальної діяльності підприємств машинобудівної галузі, виділено перелік проблем макро- та мікроекономічного значення, які можна вирішити, оприлюднюючи їх значення у звітності. Розкрито сутність, запропоновано класифікацію соціальних витрат, досліджено залежність рівня складності обліку соціальних витрат від чинників, сформовано структурно-логічну схему обліку соціальних витрат. Визначено методи ідентифікації соціальних витрат у системі управлінського обліку. Запропоновано зміни до робочого плану рахунків залежно від видів проектів соціального характеру, які проводять підприємства. Розкрито проблему асиметрії інформації, яка виникає в результаті відсутності даних про соціальні витрати в системі обліку та звітності, й з метою її уникнення запропоновано методику узагальнення соціальних витрат. Розроблено модель планування, обліку та аналізу соціальних витрат за стадіями життєвого циклу продукції у системі контролінгу. Викладено методику аналізу соціальних витрат. Ключові слова: облік, соціальні витрати, екстерналії, інтерналії, соціальний ефект, соціально відповідальна діяльність, соціальна звітність, аналіз, контролінг. ANNOTATION Shvets L. I. Accounting and analysis of social costs on enterprices of machine-building industry. - As a manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Economic Studies. Specialty 08.00.09 -accounting, analysis and auditing (according to the types of economic activity). - Ternopil National Economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil, 2014. The article presents theoretical, methodological and methodical features of accounting and analysis of social costs of machine-building industry, a procedure of their synthesis in the financial statements is determined, the model of controlling of social costs is made. Substinated the value of accounting of social costs for the establishment of social responsibility of enterprises of machine-building industry, selected the enumeration of problems of macro-and microeconomic meaning that can be solved by representing their significance in reporting. Proposed the essence, classification of social costs, developed the dependence of the level of complexity of accounting of social costs above factors, formed the structural-logic circuit of social expenses accounting. Defined methods for identification of social costs in the management accounting. The changes to the work plan of accounts, depending on the types of social projects, conducting by enterprise, is proposed. Exposed the problem of information asymmetry, which arises as a result of absence of rlo+o oKove social costs in the accounting and reporting and, in order to avoid it, the me1 21 ;ynthesis of social costs is proposed. The model of planning, accounting and analysis oi social costs by stages of the product life cycle in the system controlling is made. Explained the technique of analysis of social costs. Keywords: accounting, social costs, externalities, internalities, social impact, social responsibility activities, social reporting, analysis, controlling.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2545
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
дисетрація Швець Л.І..pdf4 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.