Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2480
Назва: Оцінювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: комплексний підхід
Інші назви: Evaluation of the innovation development of the engineering enterprises: comprehensive approach
Автори: Маслак, Ольга Іванівна
Сокуренко, Петро Іванович
Збиранник, Оксана Миколаївна
Maslak, Olga Ivanivna
Sokurenko, Petro Ivanovych
Zbyrannyk, Oksana Mykolayivna
Ключові слова: рівень інноваційного потенціалу
адаптивність до ринкових умов
ефективність інноваційної діяльності
здатність до інноваційного розвитку
гнучкість підприємства
інтегральний показник
level of innovation capacity
adaptability to market conditions
effectiveness of innovation
capacity for innovation development
flexibility of the company
integrated indicator
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Маслак, О. І. Оцінювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: комплексний підхід / Ольга Іванівна Маслак, Петро Іванович Сокуренко, Оксана Миколаївна Збиранник// Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 2. – С. 102-107. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Визначені підходи до удосконалення методики оцінки рівня інноваційного розвитку підприємства дозволяють вирішити проблему невизначеності та недооцінки інноваційних результатів в практиці господарської інноваційної діяльності сучасних вітчизняних підприємств. Вирішення проблем підвищення рівня інноваційного розвитку машинобудівних підприємств перш за все пов’язане із дослідженням основних його складових, за допомогою яких можна здійснити комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності у конкурентному середовищі. Мета. Побудова логічної схеми оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємств машинобудування у конкурентному середовищі для визначення інтегральних показників по окремих групах складових з метою одержання реальної оцінки фактичної ситуації машинобудівних підприємств. Метод (методологія). Проведений аналіз існуючих методів і підходів до дослідження інноваційного розвитку показав, що у більшості підходів ця категорія розглядається як сукупність певних показників, які можуть бути об'єднані у окремі групи. В результаті було систематизовано групи показників, і поєднано в один інтегральний показник за визначеними складовими як бази дослідження інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. Результати. Запропонований підхід є доцільним для формування єдиної бази інструментарію оцінювання інноваційних дій на підприємстві, яка представляє собою поєднання прийомів застосування часткових показників оцінки інновацій за будь-яким напрямком оцінювання результатів від впровадження нововведень на підприємстві (техніко-економічного, ресурсного, маркетингового напрямку оцінювання тощо) та прийому експертного опитування. Introduction. We have defined the approaches to the improvement of methods of estimation of innovative development of enterprise. These approaches allow to solve the problem of uncertainty and underestimation of innovative results in practice of innovative activity of modern domestic enterprises. Solution of the problems of raising the level of innovation development of machine-building enterprises is primarily connected with research of the major success factors that can help you make comprehensive assessment of innovation activity in the competitive environment. Purpose. The aim of the article is to construct a logical scheme of testing of innovation development of machine-building enterprises in competitive environment for determining the integral indicators according to the separate groups of components with the objective to obtain realistic assessment of the actual situation on machine building companies. Method (methodology). The results of the analysis of existing methods and approaches to the investigation of innovation show that a great number of approaches consider this category as a set of specific indicators which can be combined into a single group. As a result the groups of indicators are systematized. Then, they are combined into one integral index by defined components which can be called the basis of innovative research of machine-building enterprises. Results. The proposed approach is appropriate for the formation of a single database tools which can test the innovative actions in the company. This base is a combination of techniques of application of specific indicators of innovation estimation by any direction of results evaluation starting from the introduction of innovations at the enterprise (technical and economic, resources, marketing direction evaluation etc.) and reception of the expert poll.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2480
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 23. № 2.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
16.pdf640.59 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.