Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1932
Назва: Місце і роль аграрної освіти в становленні економіки знань
Інші назви: The place and role of agrarian education in the knowledge economy formation
Автори: Мельник, Людмила Юріївна
Melnyk, Liudmyla Yuriivna
Ключові слова: освіта
аграрна освіта
безперервна освіта
економіка знань
знання
інформація
education
agricultural education
continuous education
knowledge economy
knowledge
information
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Мельник, Л. Ю. Місце і роль аграрної освіти в становленні економіки знань [Текст] / Людмила Юріївна Мельник // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 1. – С. 60-67. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. У сучасному суспільстві, що фактично є перехідним станом від індустріального до постіндустріального, ефективне функціонування економіки вимагає висококваліфікованих спеціалістів. Сучасні проблеми економічного розвитку пов’язані насамперед із інтелектуалізацією праці, наданням найвищого пріоритету процесам продукування нових знань, які здатні забезпечити соціально-економічний прогрес українському суспільству. Знаннєва економіка передбачає формування якісно нового типу фахівців з вищою освітою і переосмислення науково-освітньої парадигми вищої освіти. Отримані під час навчання знання та навички є основою інтелектуального потенціалу суспільства, який є визначальним фактором формування економіки знань. Мета. Метою статті є дослідження місця і ролі аграрної освіти в становленні економіки знань та узагальнення їх основних результатів. Метод. Для написання статті використано загальнонаукові методи наукового дослідження: метод теоретичного узагальнення, системний підхід, метод абстракції. Результати. У ході дослідження розкрито зміст поняття «освіта», встановлено, що основними принципами розвитку вищої аграрної освіти в умовах переходу до економіки знань мають стати: доступність, якість, безперервність та інноваційність. Проведено аналіз діяльності вищих навчальних закладів України. Наведено особливості та характеристики безперервної освіти, а також основні причини необхідності модернізації освіти в умовах становлення економіки знань. Introduction. In modern society, which is indeed a transition state from industrial to post-industrial one, the efficient functioning of the economy requires highly skilled specialists. Modern problems of economic development are connected with the highest priority to the processes of producing new knowledge that can ensure social and economic progress of the Ukrainian society. The knowledge economy involves the creation of a brand – new type of specialists with higher education and rethinking of scientific and educational paradigm of higher education. Knowledge and skills which have been obtained during training are the basis of intellectual potential of society, which is a determining factor in the formation of knowledge economy. Goal. Determination of the place and role of agricultural education in the development of the knowledge economy and generalization of their main results have become the aim of the article. Results. The concept of education is considered. It is established that the basic principles of development of higher agricultural education in the transition to the knowledge economy should be the following ones: accessibility, quality, continuity and innovation. The analysis of activity of higher educational establishments of Ukraine is carried out. The features and characteristics of continuous education, as well as the main reasons for the need of modernization of education in conditions of formation of knowledge economy are shown in this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1932
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 23. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
10.pdf712.11 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.