Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1930
Назва: Основні тренди комунікаційних каналів на ринку інноваційних товарів
Інші назви: Main trends of communicational channels on innovative goods market
Автори: Легкий, Олег Андрійович
Марцінковська, Олександра Богданівна
Lehkyy, Oleh Andriyovych
Martsinkovs'ka, Oleksandra Bohdanivna
Ключові слова: маркетингова політика
просування товару-новинки
краудфаундинг
бізнес-модель
мультиплікатор просування
комунікаційні канали
цифровий маркетинг
візуальний маркетинг
соціальне позиціювання
інноваційний товар
СBС
marketing policy
product promotions
new products
crowdfunding
business model
promotion multiplier
communication channels
digital marketing
visual marketing
social positioning
CBC
innovative product
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Легкий, О. А. Основні тренди комунікаційних каналів на ринку інноваційних товарів [Текст] / Олег Андрійович Легкий, Олександра Богданівна Марцінковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 1. – С. 45-51. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Проведено огляд комунікаційної політики принципово нових товарів та послуг на світових ринках, продуцентів так званих «синіх океанів»; проаналізовано маркетинговий інструментарій конкретних інноваційних товарів, його класичні та новітні аспекти, а також результат його застосування; на прикладі Vocaloid™ означено явище «мультиплікатора зусиль щодо просування» як особливої форми мережевого маркетингу, в зазначеному випадку – неагресивного за своєю природою, ефективного у цифрову еру без географічних обмежень чи необхідності додаткових досліджень та нескладного у реалізації; визначено позитивні й негативні сторони краудфаундингу як специфічної бізнес-моделі підприємницької діяльності, його особливості в контексті колективного інвестиційного фільтра та альтернативи корпоративній моделі виробництва; розглянуто приклад запропонованої автором моделі комунікацій CBC, що розглядає бізнес або як посередника між комунікаційними каналами споживачів (також у вигляді платформи чи ресурсу), або як залежного від них; зазначено явище соціального позиціонування компаній, що передбачає трансформацію класичних PR-завдань у зв’язку із сучасним станом парадигми цифрового маркетингу; у розвитку цифрового маркетингу виокремлено блогінг, зокрема у сегменті B2B, візуальний маркетинг та цифровий прямий маркетинг; підкреслено комунікаційні зміни в інформаційному полі бізнес-середовищ через висвітлення моделі новітнього мережевого підприємства в контексті індивідуалізації попиту та кастомізації виробництва. A review of the communication policy of innovative products and services on world markets, so-called "blue oceans", is conducted. The specific marketing tools of innovative products in their classical and modern aspects are analyzed as well as the result of their usage. On the example of Vocaloid™, “promotional efforts multiplier” phenomenon is defined as a special form of network marketing, in this case it is non-aggressive by its nature, effective in the digital era without geographical limitations or the need for additional research and simple in its implementation. Positive and negative aspects of crowdfunding as a specific business model of entrepreneurship are defined, especially in the context of collective investment filter phenomenon and as alternative corporate model of production. The example of the CBC model, proposed by the author, determining business or being as an intermediary between the customers’ communication channels (also as a platform or resource) or as dependent on them, is considered. The phenomenon of social positioning of companies is described in the case of transformation classic PR-tasks regarding with the current state of digital marketing paradigm. In the development of digital marketing it has been singled out the blogging in particular in the B2B segment, visual marketing and digital direct marketing. The communicational changes in the informational field of the business environment are highlighted through the coverage of a modern network company model within individualization of supply and customization of production.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1930
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 23. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
8.pdf732.1 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.