Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1884
Назва: Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн в умовах глобалізації
Інші назви: Management of countries an international competitiveness in the conditions of globalization
Автори: Охота, Віталій Іванович
Okhota, Vitaliy Ivanovych
Ключові слова: світове господарство
the world economy
глобалізація світового господарства
world economy globalization
економічна глобалізація
economic globalization
конкурентоспроможність
competitiveness
міжнародна конкурентоспроможність
international competitiveness
Дата публікації: 2011
Бібліографічний опис: Охота, Віталій Іванович. Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн в умовах глобалізації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Охота Віталій Іванович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2011. - 220 c.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Охота Віталій Іванович. «Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн в умовах глобалізації». – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Донецький національний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Донецьк, 2011. Дисертаційну роботу присвячено розвитку теоретико-методологічних основ дослідження міжнародної конкурентоспроможності країн і розробка науково-практичних рекомендацій щодо формування міжнародної конкурентоспроможності на макро- та мікрорівнях в умовах глобалізації світового господарства. Досліджено теоретичні засади глобалізації світового господарства; проаналі¬зовано теоретичні основи дослідження міжнародної конкурентоспроможності; охарактеризовано організаційно-інституційні засади регулювання міжнародної конкуренції в умовах глобалізації світогосподарського розвитку. Охарактеризовано тенденції розвитку світового господарства в умовах посилення міжнародної конкуренції; досліджено динаміку і структуру світових потоків капіталу в умовах глобалізації світогосподарських відносин; проана-лізовано напрямки формування міжнародної конкурентоспроможності націо-нальної економіки в умовах посилення зовнішньої конкуренції як результату економічної глобалізації. Визначено напрямки удосконалення підходів щодо забезпечення управління міжнародною конкурентоспроможністю національних економік; здійснено економіко-математичне моделювання забезпечення міжнародної конкурентоспроможності економік країн на різних рівнях; розроблено науково-методичні засади формування міжнародної конкурентоспроможності на мікрорівні. Ключові слова: світове господарство, глобалізація світового господарства, економічна глобалізація, конкурентоспроможність, міжнародна конкурентоспроможність, управління міжнародною конкурентоспроможністю країн, зовнішня конкуренція, регулювання міжнародної конкурентоспроможності, організаційно-інституційні засади регулювання міжнародної конкуренції. SUMMARY Okhota Vitalij Ivanovich. Management of countries an international competitiveness in the conditions of globalization. – Manuscript. Dissertation on the receipt of scientific degree of Candidate of Economic Sciences on specialty 08.00.02 − World Economy and International Economic Relations. − Donetsk National University of Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, Donetsk, 2011. Dissertational work is devoted development of theoretical and methodological bases of research of the international competitiveness of the countries and working out of scientific practical recommendations about formation of the international competitiveness on macro- and microlevels in the conditions of world economy globalization. Theoretical bases of globalization of the world economy are investigated; theoretical bases of research of the international competitiveness are analysed; organizational institutional bases of regulation of the international competition in the conditions of globalization of world economic development are characterized. Tendencies of development of the world economy in the conditions of strengthening of the international competition are characterized; dynamics and structure of world streams of the capital in the conditions of globalization of world economic relations is investigated; directions of formation of the international competitiveness of national economy in the conditions of strengthening of an external competition as result of economic globalization are analysed. Directions of perfection of approaches on maintenance of the international competitiveness of national economies are defined; economic mathematical modeling of maintenance of the international competitiveness of economy of the countries at different levels is carried out; scientific methodical bases of formation of the international competitiveness at microlevel are developed. Key words: the world economy, world economy globalization, economic globalization, competitiveness, the international competitiveness, management an international competitiveness of countries, an external competition, regulation of the international competitiveness, organizational institutional bases of regulation of the international competition.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1884
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis Охота.pdf4.02 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.