Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1773
Назва: Система стратегічного фінансового обліку: аналіз сучасного стану і перспективи розвитку
Інші назви: The Strategic Financial Accounting: An Analysis of the Current State and Prospects of Development
Автори: Бруханський, Руслан Феоктистович
Brukhanskyi, Ruslan Feoktystovych
Ключові слова: фінансовий облік
financial accounting
система стратегічного фінансового обліку
strategic financial accounting system
обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління
accounting and analytical support for strategic management
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Бруханський, Р. Ф. Система стратегічного фінансового обліку: аналіз сучасного стану і перспективи розвитку [Текст] / Р. Ф. Бруханський // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – С. 221-231.
Короткий огляд (реферат): Мета статті полягає в дослідженні сучасного стану і перспектив розвитку системи фінансового обліку підприємств у напрямі забезпечення її стратегічної орієнтації, виділення основних стратегічних імперативів розвитку обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менедж-менту. У результаті дослідження сформульовано пропозиції щодо розвитку обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту підприємства в розрізі видів стратегічного управління та основних стратегічних імперативів. Розробку стратегічно орієнтованої системи об-ліку рекомендовано здійснювати в розрізі двох напрямів розвитку стратегічного управління: регулярного стратегічного управління; стратегіч-ного управління в реальному масштабі часу. Перспективою подальших досліджень є обґрунтування інтегрованої системи стратегічного обліку на основі використання інструментів бухгалтерського інжинірингу. Домінантою трансформацій у сфері бухгалтерського обліку є необхідність проведення розширення інформаційного простору фінансового обліку в напрямі забезпечення його стратегічної орієнтації. Результатом такого розширення буде збільшення кількості показників, що оприлюднюються у фінансовій звітності підприємства або в примітках до неї. The purpose of the article is to study the current state and prospects of development of the financial accounting system of enterprises towards achieving its strategic orientation, focusing on major strategic imperatives of accounting and analytical support for strategic management. The study formulated proposals for the development of accounting and analytical support for the strategic management of the company by type of strategic management and key strategic imperatives. Development of strategically-oriented accounting system recommended in the context of two directions of development of strategic management: regular strategic management; strategic management in real-time. The prospect for further research is the study of the integrated system of strategic accounting based on the use of accounting engineering tools. The dominant transformations in the field of accounting are the need to expand the information space of financial accounting in the direction of ensuring its strategic orientation. The result of this expansion will increase the number of indicators, which are published in the financial statements of an enterprise or in notes thereto.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1773
Розташовується у зібраннях:СтаттіУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.