Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1556
Назва: Облік і аудит витрат на збут продукції в підприємствах цукрової промисловості
Інші назви: Accounting and audit of costs of sales in the sugar industry enterprises
Автори: Шевчук, Олег Антонович
Shevchuk, Oleg Antonovych
Ключові слова: витрати на збут
distribution costs
збут
sales
реалізація
implementation
операційна діяльність
operations
методика обліку і аудиту
methods of accounting and audit
внутрішній аудит
internal audit
зовнішній аудит
external audit
бухгалтерський облік
accounting
Дата публікації: 2012
Бібліографічний опис: Шевчук, Олег Антонович. Облік і аудит витрат на збут продукції в підприємствах цукрової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Олег Антонович Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 197 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Шевчук О. А. Облік і аудит витрат на збут продукції в підприємствах цукрової промисловості. - На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). - Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопіль, 2012. Викладено результати проведеного дослідження проблем обліку і аудиту витрат на збут підприємств цукрової промисловості. Доповнено визначення сутності поняття "витрат на збут", досліджено розвиток їх обліку і аудиту. З урахуванням особливостей діяльності підприємств цукрової промисловості розроблено графік руху первинних документів із обліку витрат на збут. Запропоновано вдосконалену систему аналітичного і синтетичного обліку витрат на збут шляхом виділення 5 субрахунків (931 - витрати на рекламу та маркетинг, 932 - витрати на зберігання готової продукції, 933 - транспортні витрати збуту, 934 - трансакційні витрати, 935 - інші витрати на збут), низки аналітичних рахунків до рахунку 93 "Витрати на збут" і запровадження відомості аналітичного обліку витрат на збут основної та побічної продукції. Удосконалено трактування поняття "організація обліку витрат на збут цукрової галузі" як сукупності дій зі створення певної системи обліку, дотримання та підвищення рівня її злагодженості. Досліджено систему бюджетування та її вплив на взаємоузгодженість таких складових управління як: планування, аналіз, контроль на рівні структурних підрозділів цукрових заводів, що займаються збутом продукції. Набула подальшого розвитку система організації вибіркового аудиту витрат на збут в підприємствах цукрової промисловості України, яка полягає у визначенні показників-індикаторів, які відображають потребу проведення аудиту і забезпечують ефективний аудиторський контроль на підприємствах галузі. Ключові слова: збут, витрати на збут, реалізація, операційна діяльність, методика обліку і аудиту, внутрішній аудит, зовнішній аудит, бухгалтерський облік. ANNOTATION Oleg Shevchuk. Accounting and audit of costs of sales in the sugar industry enterprises. - On rights of a manuscript. Dissertation on the obtainment the scientific degree candidate of economic sciences by speciality 08.00.09 - accounting, analysis and audit (according to economic activity). - Ternopil National Economic University Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, Ternopil, 2012. Set out results of the research problems of accounting and audit costs of sales in companies of sugar industry. Supplemented determining the nature of the cost of sales, research development of accounting and auditing. Given the characteristics of the enterprises of the sugar industry, developed a schedule of primary documents of the cost of sales, to facilitate their movement regularity, timeliness for receiving entries in accounting registers, the optimal allocation of duties between employees of accounting. Improved interpretation "organization of the cost of sales of sugar industry" as a set of actions to create a system of accounting, compliance and improve its coordination to promote the information needs of users of accounting information with regard to forms of organization, the level of material and information support of sales management. Investigated system of budgeting and its impact for the coordination of such elements as management: planning, analysis, control at the level of structural units of sugar factories engaged in sales. Keywords: sales, distribution costs, implementation, operations, methods of accounting and audit, internal audit, external audit, accounting.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1556
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дисертація Шевчук Олег Антонович.pdf2.11 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.