Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15558
Назва: Міжнародний ринок послуг в контексті транснаціоналізації економіки
Інші назви: International service market in the context of transnationalization
Автори: Мельник, Юлія Віталіївна
Melnyk, Y. V.
Ключові слова: міжнародний ринок послуг
транснаціоналізація економіки
транснаціональна корпорація
комерційна присутність
країна-реципієнт
прямі іноземні інвестиції
Дата публікації: 2008
Бібліографічний опис: Мельник, Юлія Віталіївна Міжнародний ринок послуг в контексті транснаціоналізації економіки [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Юлія Віталіївна Мельник; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2008.– 269 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Мельник Ю.В. Міжнародний ринок послуг в контексті транснаціоналізації економіки. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Київ, 2008. Дисертаційна робота охоплює теоретико-методологічні та прикладні аспекти транснаціоналізації міжнародного ринку послуг та участі України у цьому процесі. Досліджено особливості функціонування міжнародного ринку послуг в умовах глобалізації. Визначено сутність транснаціоналізації економіки як фактора трансформації природи сучасного міжнародного ринку послуг. Виявлено сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку послуг під впливом транснаціоналізації економіки та досліджено економічний механізм його функціонування. Здійснено аналіз інвестиційної діяльності та фінансового механізму функціонування ТНК на міжнародному ринку послуг. Визначено стратегічні пріоритети України на міжнародному ринку послуг; розроблено стратегії виходу вітчизняних компаній на цей ринок; запропоновано напрямки удосконалення інституційного забезпечення участі України у процесах транснаціоналізації міжнародного ринку послуг. Ключові слова: міжнародний ринок послуг, транснаціоналізація економіки, транснаціональна корпорація, комерційна присутність, країна-реципієнт, прямі іноземні інвестиції. ANNOTATION Melnyk Y. International service market in the context of transnationalization. –Manuscript.Thesis for obtaining the scientific degree of the Candidate of Economics in specialty 08.00.02 – World Economy and International Economic Relations. –Institute of World Economy and International Relations of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2008. The dissertation covers theoretical, methodological and practical aspects of transnationalization of international service market and the participation of Ukraine in this process. The fundamentals of international service market’s functioning under the conditions of globalization are exposed. The essence of transnationalization as a factor of international service market’s transformation is disclosed and its influence on new tendencies on the market is revealed. The contemporary trends in the development of international service market are discovered. The economic mechanism of international service market’s functioning under the conditions of transnationalization, its financial and investment aspects are analyzed. The strategic priorities of Ukraine on the international service market are determined; the strategies of international service market entry for ukrainian providers are developed; a complex of proposals for the improvement of institutions providing for the participation of Ukraine in the process of international service market’s transnationalization is given. Key words: international service market, transnationalization of economy, transnational corporation, commercial presence, host country, foreign direct investment
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/15558
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis1.pdf1.89 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.