Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/10937
Назва: Новітня для України практика технічного, санітарного та фіто санітарного регулювання як можливість зростання національного експорту продукції АПК
Автори: Бидик, Алла Геннадіївна
Ключові слова: аграрний сектор, сільськогосподарська та харчова продукція, технічне, санітарне та фітосанітарне регулювання, стандарти контролю та безпечності продукції, нетарифні бар’єри, сприяння експорту
agricultural sector, agricultural and food products, technical, sanitary and phytosanitary regulations, control standards and product safety, non-tariff barriers, export promotion.
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Бидик, А. Г. Новітня для України практика технічного, санітарного та фіто санітарного регулювання як можливість зростання національного експорту продукції АПК [Електронний ресурс] / А. Г. Бидик // Глобальні та національні проблеми економіки/Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. – Випуск №11. Червень 2016 р. – Електронна сторінка: http://global-national.in.ua
Короткий огляд (реферат): В статті відмічено стратегічне значення вітчизняної агропродовольчої сфери для національної економіки. Зазначено, що Україні належить провести комплексну всебічну регуляторну гармонізацію вітчизняної нормативно-правової бази до законодавчої бази ЄС по більшості сфер нетарифного регулювання. Зауважено, що вітчизняні товаровиробники сільськогосподарської та харчової продукції повинні випускати вироби, які здатні пройти всі передбачені новим технічним, санітарним та фітосанітарним законодавством процедури контролю якості та безпечності продукції. Наголошено, що сьогодні в Україні не налагоджено масштабну ефективну систему забезпечення безпеки продуктів, яка б контролювала продукт від постачальника сировини до місця продажу готового продукту, що заважає товаровиробникам постачати на ринки країн-членів ЄС продукцію власного виробництва. Доведено, що ринок ЄС для продукції українського виробництва відкриється лише в тому випадку, коли в Україні відбудеться докорінна зміна системи технічного регулювання за європейським аналогом в практичній діяльності господарюючих суб’єктів та регулятивно-контролюючих інституцій. Перелічено сфери діяльності, в яких необхідно сфокусувати увагу вітчизняним товаровиробникам та українському Уряду з метою зниження рівня нетарифних бар’єрів зі сторони ЄС. Підкреслено, що для успішної реалізації домовленостей щодо співпраці України та ЄС в сфері ТБТ та СФЗ необхідні відчутна державна підтримка, значні фінансові вкладення та технічна допомога ЄС і міжнародних організацій. Запропоновано необхідність розроблення прозорого механізму державного регламентування зовнішньоторговельної діяльності, без надмірного втручання державних структур у виробничо-торговельні процеси та функціонування ринку агропродовольчої продукції, що допоможе з найменшими ризиками адаптувати діяльність підприємств вітчизняного АПК відповідно до європейської моделі, яка передбачає підвищення конкурентоспроможності товарів завдяки використанню технічних стандартів, санітарних та фітосанітарних норм, а також відчутної фінансової підтримки аграрного сектору з бюджету ЄС та окремих країн-членів Співтовариства. The article noted the strategic importance of the national agro-food sectors for the national economy. Indicated that Ukraine will spend the complex regulatory harmonization comprehensive national legal framework to the legislative framework in most areas of the EU tariff regulation. Notes that domestic producers of agricultural commodities must produce products that are able to pass all provided new technical, sanitary and phytosanitary legislation quality control procedures and product safety. Emphasized that today in Ukraine is not adjusted scale effective security system products, which would control the product from the supplier of raw materials to the place of sale and which prevents producers to supply the markets of the EU Member States own production. It is proved that the EU market for Ukrainian production will open only when in Ukraine will change fundamental system of technical regulation on the European analogue in the practice of business entities and regulatory, supervisory institutions. Emphasized that successful implementation of agreements on cooperation between Ukraine and the EU in the field of TBT and SPS measures needed generous state support, significant investments and technical assistance from the EU and international organizations. A need to develop a transparent mechanism of state regulation of foreign trade, without excessive interference of state structures in industrial and commercial processes and functioning of agri-food products that will adapt with minimal risk business activity of domestic APC according to the European model, which involves increasing the competitiveness of goods through the use of technical standards, sanitary and phytosanitary regulations and tangible financial support to the agricultural sector from the EU budget and the individual Member States.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/10937
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Бидик А.Г., Николаев.pdf358.95 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.