Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/844
Назва: Облік і аналіз зобов'язань будівельних підприємств: методика та організація
Інші назви: Accounting and analysis of liabilities of the building companies: methods and organization
Автори: Омецінська, Ірина Ярославівна
Ometsinska, Iryna Yaroslavivna
Ключові слова: зобов'язання
liabilities
будівництво
building
класифікація
classification
аналіз
analysis
фінансова стійкість
financial stability
матриця
matrix
платоспроможність
solvency
Дата публікації: 2008
Бібліографічний опис: Омецінська, Ірина Ярославівна. Облік і аналіз зобов'язань будівельних підприємств : методика та організація [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ірина Ярославівна Омецінська. - Тернопіль : ТНЕУ, 2008. - 235 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Омецінська І.Я. Облік і аналіз зобов'язань будівельних підприємств: методика та організація. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). - Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, 2008. У роботі досліджено економічну суть зобов'язань і визначено межі застосування цього терміна в обліку та праві. Вивчено і розширено критерії визнання зобов'язань та на їхній основі запропоновано принципово новий підхід до структури джерел утворення активів будівельних підприємств. Розкрито організаційно-технологічні особливості будівельної галузі, які впливають на організацію та методику обліку й аналізу зобов'язань. З огляду на недосконалість діючої системи обліку пасивів запропоновано шляхи вдосконалення аналітичного і синтетичного обліку зобов'язань та відображення їх у звітності. Обґрунтовано наукові положення щодо методики аналізу зобов'язань. Ураховуючи підвищення ролі цільового фінансування для будівельних підприємств, запропоновано використовувати формули для визначення прибутку від додаткового вкладення 1 грн. цільового фінансування, максимального рівня останнього, що дасть змогу підвищити рентабельність підприємства, та для дослідження впливу такого фінансування на рентабельність основної діяльності будівельного підприємства. Вдосконалено методику аналізу платоспроможності будівельних підприємств з урахуванням специфіки їхньої діяльності. Ключові слова: зобов'язання, будівництво, класифікація, аналіз, фінансова стійкість, матриця, платоспроможність. ANNOTATION Ometsinska I.Ya. Accounting and analysis of liabilities of the building companies: methods and organization. - Manuscript. Thesis for obtaining a scholarly degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 08.00.09 - Accounting, analysis and audit (by the branches of economic activities). - Ternopil National Economic University, Ternopil, 2008. The paper researches the economic essence of liabilities and outlines the usage of this term in the field of accounting and law. It examines and expands the criteria for recognizing liabilities and on their basis puts forward a fundamentally new approach to the structure of the sources of construction companies' assets formation. The thesis also elucidates the organizational and technological peculiarities of the construction industry that influence the organization and the methods of accounting and analysis of liabilities. As the existing system of liabilities' accounting is imperfect, the paper suggests ways of improving the analytical and synthetic accounting of liabilities and their reflection in accounts. The research substantiates scientific regulations concerning the methodology of liabilities' analysis. Taking into account the increasing role of special-purpose financing for construction companies, the paper suggests using formulas for defining the profit from an additional investment of one UAH of special-purpose financing, the maximum level of the latter, which can increase a company's profitability, and for studying the impact of such financing on the profitability of the basic activity of a construction company. The methods of analysis building companies' solvency are improved taking into consideration the specificities of their activity. Key words: liabilities, building, classification, analysis, financial stability, matrix, solvency.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/844
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis_Ometsinska.PDF1.54 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.