Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/808
Назва: Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектури
Інші назви: Forming of the consolidated bank-insurance business-architecture.
Автори: Клапків, Юрій Михайлович
Klapkiv, Yuriy Mykhaylovych
Ключові слова: консолідація банківського та страхового бізнесу
consolidation of bank and insurance business
бізнес-архітектура
business-architecture
банківсько-страхова консолідація
bank-insurance, consolidation
взаємоінтеграція
mutual integration
лібералізація
liberalization
стратегічні альянси
strategic alliances
Дата публікації: 2011
Бібліографічний опис: Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектури [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Юрій Михайлович Клапків. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 248 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Клапків Ю. М. Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектури. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. - Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, 2011. Розглянуто теоретичні основи і досліджено практичні аспекти розвитку та проблеми реформування фінансового середовища у контексті економічної інтеграції фінансових інституцій. Здійснено комплексний емпіричний аналіз основних тенденцій та особливостей розвитку банківського та страхового ринку України. Обґрунтовано поділ на два типи моделей зрощення та функціонування банківського і страхового бізнесу. Перший тип - моделі, базовані на договірній основі, другий - коінтеграція банківського та страхового бізнесу, якій притаманна консолідація на рівні інституцій. Значну увагу приділено ретроспективі лібералізаційних процесів у державному регулюванні фінансових ринків, аналізу доцільності використання моделей нагляду. Для комплексного аналізу методологічного підґрунтя консолідації фінансових інституцій визначено основні переваги і недоліки консолідації банківського та страхового бізнесу, а також шанси та загрози з позиції обох учасників взаємодії. Доведено, що дана діяльність, зважаючи на незначну собівартість, є вельми вигідною, але розподіл цієї користі здійснюється нерівномірно. З'ясовано, що альянс банківських і страхових бізнес-структур забезпечує позитивний синергетичний ефект, що дозволяє одержати додатковий економічний результат. Узагальнено зарубіжний досвід зрощення та функціонування банківського та страхового бізнесу, що дозволило зробити висновок про тенденції універсалізації на світовому фінансовому ринку. Розроблено модель вибору партнерів для альянсу банківських та страхових інституцій на фінансовому ринку. Ключові слова: консолідація банківського та страхового бізнесу, бізнес-архітектура, банківсько-страхова консолідація, взаємоінтеграція, лібералізація, стратегічні альянси. ANNOTATION Klapkiv Y. Forming of the consolidated bank-insurance business-architecture. -Manuscript. Thesis on the receipt of scientific degree of candidate of economic sciences after speciality 08.00.08 - money, finances and credit. Ternopil national economic university, Ternopil, 2011. Theoretical bases and investigational practical aspects of development and problems of reformation of financial environment are considered in the context of economic integration of financial institutes. The complex empiric analysis of basic tendencies and features of bank and insurance market of Ukraine development is carried out. Division of the models of accretion and functioning of bank and insurance business on two types is grounded. Considerable attention is spared to the retrospective view of processes of liberalization in government control of financial markets, analysis of expedience of the use of models of supervision, for the sake of complex analysis of methodological basis of consolidation of financial institutes, certainly basic advantages and failings, also chances and threats of consolidation of bank and insurance business from position of both participants of cooperation. It is generalized foreign experience of accretion and functioning of bank and insurance business which allowed to draw conclusion existent tendencies in the world financial market. The model of choice of partners is developed for alliance of bank and insurance institutes at the financial market. Keywords: consolidation of bank and insurance business, business-architecture, bank-insurance, consolidation, mutual integration, liberalization and strategic alliances.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/808
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Klapkiv_dis1 (1).pdf15.1 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.