Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/807
Назва: Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу
Інші назви: Transformation of income convergence policy in the enlargement process of European Union
Автори: Зварич, Роман Євгенович
Zvarych, Roman Yevhenovych
Ключові слова: політика конвергенції доходів
income convergence policy
реальна конвергенція
real convergence
номінальна конвергенція
nominal convergence
економічна інтеграція
economic integration
валові національні заощадження
gross national savings
рівень інфляції
inflation
рівень зайнятості
employment
рівень народжуваності
number of live births
Дата публікації: 2009
Бібліографічний опис: Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Роман Євгенович Зварич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2009. - 237 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Зварич P. Є. Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 - світове господарство та міжнародні економічні відносини. - Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль, 2009. У дисертації досліджуються теоретико-методологічні засади і середовище реалізації політики конвергенції доходів в Європейському Союзі. Систематизовано критерії конвергенції доходів, виокремлено суть, основні чинники та механізми реалізації політики конвергенції доходів населення в Європейському Союзі та інституційну базу їх реалізації. Здійснено вивчення соціально-економічного розвитку ЄС-15 та процесів конвергенції доходів населення у ЄС-27, виявлено основні соціально-економічні прогалини на основі яких запропоновано механізми вирішення соціально-економічних проблем у ЄС-15 та економіко-політичні важелі забезпечення оптимальних макроекономічних та соціальних показників у нових членах ЄС. Проведено оцінювання готовності країн-аплікантів до вступу в ЄС за критерієм конвергенції доходів населення, на основі чого запропоновано соціально-економічні зміни в Україні як передумова конвергенції доходів населення з країнами ЄС і євроінтеграції. Ключові слова: політика конвергенції доходів, реальна конвергенція, номінальна конвергенція, економічна інтеграція, валові національні заощадження, рівень інфляції, рівень зайнятості, рівень народжуваності. ANNOTATION Zvarych R. E. Transformation of income convergence policy in the enlargement process of European Union. - Manuscript. The thesis is submitted for conferring the academic degree of candidate of economic sciences by specialty 08.00.02 - World economy and international economic relations. -Ternopil National Economic University. - Ternopil, 2009. In thesis the theoretical and methodological principles and environment of income convergence policy realization are explored in European Union. The criteries of income convergence are systematized, essence, basic factors and mechanisms of income convergence policy of European Union and institutional base of their realization are selected. The research of socio-economic development of EU-15 and income convergence processes in EU-27 are carried out, found out the basic socio-economic lacks on the basis of which the mechanisms of socio-economic problems decision in EU-15 are offered and economic and political instruments of optimum macroeconomic and social indexes providing in new members of EU The research of readiness of countries-applicants is conducted to the entry in EU by the criterion of income convergence on the basis of what socio-economic changes are offered in Ukraine as pre-condition of income convergence to the countries of EU and European integration. Key words: income convergence policy, real convergence, nominal convergence, economic integration, gross national savings, inflation, employment, number of live births.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/807
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Roman Zvarych Diss.pdf12.36 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.