Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5351
Назва: Доктринальні принципи страхової справи в Україні при невизначеності якості страхових послуг та "регресивному відборі"
Інші назви: Doctrinal principles of insurance business in Ukraine under uncertainty as insurance and "regressive selection"
Автори: Клапків, Юрій Михайлович
Klapkiv, Yuriy Mykhaylovych
Ключові слова: страхові послуги
страхове покриття
регресивний відбір
моральний ризик
страхові виплати
insurance
insurance coverage
regressive selection
moral hazard
insurance payments
Дата публікації: 2014
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Клапків, Ю. М. Доктринальні принципи страхової справи в Україні при невизначеності якості страхових послуг та "регресивному відборі" [Текст] / Юрій Михайлович Клапків // Наука молода. - 2014. - № 21. - С. 156-161.
Короткий огляд (реферат): Розкрито принцип «регресивного відбору» при страхуванні. На основі, системи оцінювання, базованій на кваліметричному підході, через “суб’єктивну” імовірністну та “об’єктивну” частотливу складову, виокремлено моральний ризик негативної селекції. Виокремлено основні тенденції притаманні страховому ринку України, це: потенціал катастрофічних ризиків особливо по нерухомості і майну у випадку не визнання судами форсмажорів чи «воєнних дій», згідно існуючих договорів страхування; та, невизначеність якості страхових продуктів та ринкові механізми ціноутворення та попиту на них. Використовуючи, концепцію регресивного відбору, обґрунтовано його притаманність для добровільного індивідуального медичного страхування. Теоретико–емпірична проблематика, недоступності медичного страхування особам, що найбільше його потребують, через «регресивний відбір» який страхові компанії зі своєю сторони також імплементують. Це суттєво гальмує розвиток страхової справи в Україні. Обґрунтовано систему доктринальних принципів розвитку страхової справи в Україні. Використовуючи об’єктивно-суб’єктивний феномен, групування індивідуальних бачень, виокремлюються імовірності придатні для оцінки випадкових явищ. Означено, через квантифіковані значення існування морального ризику, адже суб’єктивне навіть колективне бачення може містити певну асиметрію інформаційного простору. Визначено, що саме масовість використання страхового захисту в Україні, та порядність яка притаманна високорозвиненому та культурному бізнесу повинні бути доктринальними принципами розвитку страхової справи в Україні. Подібна еволюція вітчизняного страхового ринку та страхової культури в населення дасть змогу перейти вітчизняному страховому ринку на новий етап розвитку, потенціал якого десятиліттями розкривається у працях науковців та практиків, що займаються проблематикою страхового ринку України. Reveals the principle of "regression selection" for insurance. On the basis, the evaluation system, based on qualimetric approach. Because of the "subjective" probability and "objective" frequency component, determined moral hazard negative selection. Pointed out in the main tendencies inherent in the insurance market of Ukraine. These are: the potential catastrophic risks especially in real estate and property in case of not recognizing courts forsmazhoriv or "hostilities" under existing insurance contracts. And, as the uncertainty of insurance products and market pricing mechanisms and demand. Using, the concept of regression selection proved his characteristic for voluntary individual health insurance. Theoretical and empirical issues, inaccessibility of health insurance for persons who most need it, through "regressive selection" which insurance companies with their parties also will implement. This seriously hampers the development of insurance business in Ukraine. The system of doctrinal principles of insurance business in Ukraine. Using objective - subjective phenomenon, grouping individual visions distinguished suitable for estimating the probability of random events. Definitions, because quantification mentioned the existence of moral hazard. After all, even a subjective collective vision may contain certain asymmetry of information space. Determined that it is mass use of insurance protection in Ukraine, and integrity that characterized a highly cultural and business should be doctrinal principles of insurance business in Ukraine. This evolution of the domestic insurance market and insurance culture among the population will help move the domestic insurance market to a new stage of development. Potential for decades which is revealed in the writings of scholars and practitioners involved in the problems of the insurance market of Ukraine.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5351
ISSN: 1818-2682
Розташовується у зібраннях:Наука молода Випуск 21

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Клапків Ю.М..pdf178.65 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.