Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5349
Назва: Економічний зміст митних режимів
Інші назви: Economic content of customs regimes
Автори: Кекіш, Ігор Петрович
Kekish, Ihor Petrovych
Ключові слова: митний режим
інститут митних режимів
структура складових митного режиму
економічні характеристики митних режимів
митна процедура
умови оподаткування
використання товарів після митного оформлення
митні платежі
митна територія
зовнішньоекономічні операції
customs regime
institute of customs regimes
structure of components of the customs regime
the economic characteristics of customs regimes
customs procedure
terms of taxation
use of goods after customs clearance
customs payments
customs territory
foreign economic operations
Дата публікації: 2014
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Кекіш, І. П. Економічний зміст митних режимів [Текст] / Ігор Петрович Кекіш // Наука молода. - 2014. - № 21. - С. 140-147.
Короткий огляд (реферат): Стаття на тему «Економічний зміст митних режимів» присвячена дослідженню поняття, змісту та характеристик митного режиму. Метою статті є дослідження економічних характеристик митних режимів та аналіз їх впливу на ефективність зовнішньоекономічної діяльності. Методика дослідження передбачає здійснення аналізу наукових підходів та результатів останніх досліджень і публікацій з питань застосування митних режимів та відповідних нормативно-правових актів, їх синтезу та порівняння з міжнародним досвідом, узагальнення результатів дослідження та формулювання визначення економічних характеристик митних режимів. В результаті дослідження на підставі аналізу змісту та особливостей митних режимів визначено економічні характеристики митних режимів, їх вплив на здійснення зовнішньоекономічної діяльності держави в цілому та ефективність зовнішньоекономічних операцій суб’єктів господарювання зокрема. Встановлено, що економічними характеристиками митних режимів є митна процедура, умови оподаткування і використання товарів після митного оформлення, а також набутий статус товарів після застосування митного режиму, що безпосередньо вливають на фінансово-економічні показники і результати діяльності учасників господарювання. Митні режими, їх класифікація, застосування в Україні і вплив на зовнішньоекономічну діяльність потребують подальшого дослідження і вдосконалення. Наукова новизна статті полягає в виокремленні економічних характеристик митних режимів, встановленні їх взаємозв’язку та впливу на ефективність зовнішньоекономічних операцій учасників зовнішньоекономічної діяльності, а також – в узагальненні умов використання та здійснення операцій з товарами залежно від застосованого митного режиму, обмежень дій з товарами в залежності від набутого ними статусу. Результати дослідження можуть бути використані митними органами, учасниками зовнішньоекономічної діяльності та підприємствами-посередниками, контроль за діяльністю яких здійснюється митними органами, при розміщенні товарів у певні митні режими. Article on the topic «The economic content of customs regimes» is devoted to the investigation of notion, content and characteristics of customs regime. The aim of the article is to investigate the economic characteristics of customs regimes and analyze their influence on the effectiveness of foreign economic activity. Methods of the research involves the analysis of scientific approaches and the results of recent investigations and publications on the application of customs regimes and relevant legal acts and their synthesis and comparison with international experience, generalization of the research results and formulation of determination of economic characteristics of customs regimes. The economic characteristics of customs regimes, their influence on the realization of foreign economic activity of the state and efficiency of foreign economic operations of economic subjects are determined on the basis of analysis of content and peculiarities of customs regimes. The economic characteristics of customs regimes are established, in particular customs procedures, terms of taxation and use of goods after customs clearance and also the acquired status of goods after customs regime application which directly influence the financial and economic indicators and the results of activities of economic subjects. Customs regimes, their classification, application in Ukraine and impact on foreign economic activity require further investigation and improvement. The scientific novelty of the article: the economic characteristics of customs regimes are revealed, their correlation and impact on foreign economic operations of economic subjects are determined and also the application terms and realization the operations with goods according to applicable customs regime, limitations on actions with goods according to acquired status are generalized. The results of investigation can be used in practical activity of customs authorities, in the activities of economic operators and intermediaries which are supervised by customs authorities when goods are placed at certain customs regimes.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5349
ISSN: 1818-2682
Розташовується у зібраннях:Наука молода Випуск 21

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кекіш І.П..pdf197.74 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.