Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5031
Назва: Алгоритмізація вирішення проблем гармонізації обліку в Україні з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності
Інші назви: Algorithmic solution to the Problems of harmonization the accounting in ukraine according to the requirements of the international financial reporting standards
Автори: Рожелюк, Вікторія Миколаївна
Rozheliuk, V. M.
Ключові слова: гармонізація
організація обліку
закони
стандарти
нормативно-правове регулювання
облікова інформація
керуючий алгоритм
harmonization
organization of accounting
laws
standards
legal and regulatory framework
accounting information
managing algorithm
Дата публікації: 2016
Видавництво: Бізнес Інформ
Бібліографічний опис: Рожелюк В. М. Алгоритмізація вирішення проблем гармонізації обліку в Україні з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності / Бізнес Інформ. – Харків., - 2016. – №6. – С. 225–229.
Короткий огляд (реферат): У статті розкрито теоретичні основи гармонізації бухгалтерського обліку в Україні відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й звітності в умовах євроінтеграції та всебічного розвитку світового партнерства вимагає дотримання структурованої логіки, яка базується на наукових обґрунтуваннях. Побудовано керуючий алгоритм, в якому у логічній послідовності представлені етапи реалізації процесу гармонізації, дозволяє максимально синхронізувати зусилля і в найбільш оптимальному режимі досягти кінцевої мети гармонізації – сформувати уніфіковане інформаційне середовище, необхідне для ефективного розвитку суб’єктів господарювання. Досліджено науково-практичний зарубіжний досвід й законодавство, що стало основою для обґрунтування висновку, що сучасний розвиток бухгалтерського обліку на міжнародному рівні може бути підґрунтям для удосконалення його методологічних і організаційних засад в Україні. На цій підставі узагальнено позиції щодо структури та етапів комплексного підходу до організації бухгалтерського обліку в контексті вітчизняних реалій, визначено етапи реалізації такого підходу на практиці й здійснено їх формалізацію з використанням функціонального, коефіцієнтного, матричного та інших оптимізаційних методів. Запропоновано перелік етапів здійснення гармонізації бухгалтерського обліку в Україні з міжнародними вимогами. The article discloses the theoretical foundations of harmonization of the accounting in Ukraine in accordance with the requirements of the international standards of accounting and reporting in the context of the European integration and the full development of the global partnership. A managing algorithm has been elaborated, in which stages of implementation of the harmonization process are presented in a logical sequence, thus providing the most optimal conditions to reach the ultimate goal of establishing a unified information environment, necessary for the effective development of economic entities. The researched scientific and practical international experience together with legislation provided the basis to justify the conclusion that the contemporary development of accounting at the international level can be the basis for improving its methodological and organisational framework in Ukraine. On this basis, positions on both the structure and the stages of the integrated approach to organization of accounting in the context of domestic realities have been generalized, stages for implementing this approach in practice have been defined, and their formalization using the functional, the ratio, the matrix, and other optimization methods has been implemented. A list of stages for implementation of the harmonization of accounting in Ukraine according to the international requirements has been proposed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5031
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Рожелюк_стаття_Бізнес Інформ.pdf193.17 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.