Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4870
Назва: Організація обліку і контролю у фермерських господарствах (на прикладі господарств Тернопільської області)
Інші назви: Organization of accounting and control of the farmstead (on the example of economies of the Ternopil region)
Автори: Довбуш, Андрій Васильович
Dovbush, A. V.
Ключові слова: фермерське господарство
організація обліку
витрати
доходи
фінансовий результат
контроль
farmstead
organization accounting
costs
incomes
financial result
control
Дата публікації: 2006
Бібліографічний опис: Довбуш, Андрій Васильович. Організація обліку і контролю у фермерських господарствах (на прикладі господарств Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Довбуш Андрій Васильович ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К., 2006. - 196 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Довбуш А.В. Організація обліку і контролю у фермерських господарствах (на прикладі господарств Тернопільської області). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04. – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, 2006. Дисертація присвячена питанням удосконалення методики та організації системи бухгалтерського обліку і контролю у фермерських господарствах. В дисертаційній роботі досліджується ситуація в аграрному секторі Тернопільської області, зокрема розвиток фермерства в порівнянні з іншими організаційно-правовими формами господарювання на селі. Саме ця обставина вимагає вирішення питання про оптимальну та досить просту у використанні систему бухгалтерського обліку і контролю діяльності фермерських господарств. В контексті диференціації зазначених господарств, запропоновано види фермерських господарств, а також 17 визначено особливості організації в них бухгалтерського обліку. Пропонується максимально спрощена система обліку, без застосування документів на списання виробничих ресурсів. Зокрема, порядок обліку майна, запасів та розрахунків, також одержали подальшого розвитку трактування порядку визначення та відображення в обліку фінансових результатів фермерських господарств. Уточнено теоретичне направлення контролю і можливість його застосування в сучасних умовах господарювання та надаються рекомендації по забезпеченню контролю за використанням виробничих ресурсів. Вносяться практичні рекомендації щодо комп’ютерної технології бухгалтерського обліку і контролю витрат та виходу продукції її реалізації в фермерських господарствах. Ключові слова: фермерське господарство, організація обліку, витрати, доходи, фінансовий результат, контроль. SUMMARY Dovbush A.V. Organization of accounting and control of the farmstead (on the example of economies of the Ternopil region). – Manuscript. Thesis for candidate’s degree by speciality - 08.06.04. – Accounting, analysis and audit. – Vadim Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv, 2006. Dissertation is devoted to the questions of improvement of method and organization of the system of accounting and control in the farmer companies. A situation in the agrarian sector of the Ternopilscoi region is explored in dissertation work, in particular development of farming on comparison with other organizational and legal forms of menage on a mud flow. Exactly this circumstance requires the decision of question about the optimum and enough simple in the use system of accounting and control of activity of farmer economies. In the context of differentiation of the noted companies, the types of farmer companies are offered, and also the features of organization in them of accounting are certain. The maximally simplified system of account is offered, without application of documents on writing of production resources. In particular, order of account of property, supplies and calculations, also got subsequent development of interpretation of order of determination and reflection in the account of financial results of farmer companies. Theoretical direction of control and possibility of his application is specified in the modern terms of menage and recommendations after providing of control after the use of production resources are given. Practical recommendations in relation to computer technology of accounting and control of charges and product output of its realization in the farmer companies are brought in. Key words: farmstead, organization accounting, costs, incomes, financial result, control.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4870
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Dovbush dysertacia.pdf1.52 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.