Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4855
Назва: Кредитне забезпечення розвитку сільського господарства
Інші назви: Credit support agricultural development
Автори: Сидор, Галина Вікторівна
Sydor, H. V.
Ключові слова: кредит
кредитне забезпечення
кредитні відносини
кредитна інфраструктура
кредитний механізм
банк
фінансово-кредитні установи
кредитна спілка
кредитний кооператив
лізинг
кредитоспроможність
credit, collateral, credit relations, credit infrastructure, credit mechanism, bank, financial institutions, credit union, credit cooperatives, leasing, credit worthiness
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Сидор, Галина Вікторівна. Кредитне забезпечення розвитку сільського господарства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Галина Вікторівна Сидор. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 247 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Сидор Г. В. Кредитне забезпечення розвитку сільського господарства. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08. – гроші, фінанси і кредит. – Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, 2014. Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретико-методичних засад кредитного забезпечення сільського господарства та розробці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення системи кредитного забезпечення з метою активізації банківського та небанківського фінансування в аграрний сектор економіки України. У дисертації проведено комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів кредитного забезпечення сільського господарства України. Досліджено теоретичні засади сутності кредиту та особливості розвитку кредитних відносин у сільському господарстві. Ідентифіковано і систематизовано категоріальний апарат кредитного забезпечення сільського господарства. У дисертації виокремлено та обґрунтовано сутність поняття “кредитне забезпечення сільського господарства”. У роботі розроблено механізм побудови багатоджерельної моделі надання кредитів сільськогосподарським товаровиробникам. Проаналізовано сучасний стан кредитного забезпечення сільського господарства України та сформульовано пропозиції щодо напрямів його вдосконалення. Здійснено моніторинг стану та джерел кредитування розвитку сільського господарства. Визначено сучасну практику банківського кредитування сільськогосподарських товаровиробників. Дано оцінку механізму державної підтримки кредитного забезпечення вітчизняного сільського господарства. Обґрунтовано напрями модернізації системи кредитного забезпечення розвитку сільського господарства. Розроблено модель системи кредитної кооперації сільськогосподарського виробництва. Здійснено економіко-математичне моделювання процесу кредитування сільськогосподарського виробництва. Сформульовано рекомендації щодо імплементації моделей кредитування сільського господарства в умовах поглиблення інтеграційних економічних процесів. Ключові слова: кредит, кредитне забезпечення, кредитні відносини, кредитна інфраструктура, кредитний механізм, банк, фінансово-кредитні установи, кредитна спілка, кредитний кооператив, лізинг, кредитоспроможність. ANNOTATION Sydor Н. V. Credit support agricultural development. – Manuscript. The dissertation for reception of scientific degree of candidate of economic science on speciality08.00.08. – money, finance and credit. – Ternopil National Economic University, Ternopil, 2014. The dissertation is devoted to substantiation of theoretical and methodological foundations of credit support agriculture and the development of scientific and practical recommendations for improving the system of credit support to enhance the banking and non-banking finance in the agricultural sector of Ukraine. The dissertation conducted a comprehensive study of the theoretical and practical aspects of credit support agriculture in Ukraine. The theoretical basis of the essence and characteristics of loan credit relations in agriculture. Identified and systematized categories of the credit support agriculture. Allocated and the essence term “collateral agriculture”. In this paper, the mechanism of multisource model construction loans to agricultural producers. The current state credit support agriculture in Ukraine and formulated proposals for areas of improvement. Done monitoring of lending sources and agricultural development. Defined the modern practice of bank lending to agricultural producers. The estimate of the mechanism of state support for credit support agriculture in Ukraine. Directions modernization of credit support for agricultural development. The model system of credit cooperatives in agricultural production. Done economic modeling process agricultural lending. Recommendations for the implementation of models of lending to agriculture in the deepening integration of economic processes. Key words: credit, collateral, credit relations, credit infrastructure, credit mechanism, bank, financial institutions, credit union, credit cooperatives, leasing, credit worthiness.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4855
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Сидор дисертація.pdf3.18 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.