Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4775
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorГуменюк, Оксана Геннадіївна-
dc.contributor.authorHumeniyk, O. H.-
dc.date.accessioned2016-11-15T13:22:10Z-
dc.date.available2016-11-15T13:22:10Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationГуменюк, Оксана Геннадіївна Формування та розвиток конкурентного середовища транспортної системи регіону [Текст]: дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка /Оксана Геннадіївна Гуменюк.– Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, - Чернівці: 2009.– 183 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4775-
dc.description.abstractАНОТАЦІЯ Гуменюк О.Г. Формування та розвиток конкурентного середовища транспортної системи регіону. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05  розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород, 2009. У роботі обґрунтовано необхідність розвитку конкурентного середовища в економічній системі, проведено вивчення багаторівневої методики оцінки конкурентного потенціалу та зроблено пропозиції щодо її вдосконалення, виділено методичні особливості оцінки конкурентного середовища у регіональному форматі. Роботою визначено концептуальні складові регуляторного впливу держави на основні конструктивні елементи конкурентного механізму, всебічно досліджено світовий досвід ефективного менеджменту системи пасажирських перевезень та визначено найбільш адаптабельні щодо вітчизняних умов її складові, розроблено аутсорсингову модель організації системи конкурентних взаємин на ринку пасажирських перевезень регіону та вдосконалено механізми їх тарифного регулювання. Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентний потенціал, конкурентне середовище, конкурентні переваги, регіон, автомобільний транспорт, пасажирські перевезення, оцінка конкурентних переваг і недоліків. ANNOTATION Humeniyk O. H. Formation and development of competitive environment of the region’s transportation system. – Manuscript. The dissertation for getting the scientific degree of Candidate of Economic Sciences in the specialty 08.00.05 – Development of Productive Forces and Regional Economy. – State Institution of Hagher Education «Uzhhorod National University». – Uzhhorod, 2009. In the paper necessity of competitive environment development in economic system is grounded, multi level methodology of estimation competitive potential is conducted, proposals for its improvement are made, and methodical peculiarities of competitive environment evaluation in the regional format are pointed. The paper defines the conceptual parts of the state regulation influence are defined on the basis of constructional elements of competition mechanism, the international experience of the passengers’ transportation is broadly researched, and the most adaptable to the national conditions its parts are defined, the outsourcing model for organization of competitive relations system on the market of passengers’ transportation at the region is developed, and the mechanism of their tariff regulation is improved. Key words: competitiveness, competitive potential, competitive environment, competitive advantages, region, motor-car transport, evaluation of competitive advantages and disadvantages.uk_UA
dc.subjectконкурентоспроможністьuk_UA
dc.subjectконкурентний потенціалuk_UA
dc.subjectконкурентне середовищеuk_UA
dc.subjectконкурентні перевагиuk_UA
dc.subjectрегіонuk_UA
dc.subjectавтомобільний транспортuk_UA
dc.subjectпасажирські перевезенняuk_UA
dc.subjectоцінка конкурентних переваг і недоліківuk_UA
dc.subjectcompetitivenessuk_UA
dc.subjectcompetitive potentialuk_UA
dc.subjectcompetitive environmentuk_UA
dc.subjectcompetitive advantagesuk_UA
dc.subjectregionuk_UA
dc.subjectmotor-car transportuk_UA
dc.subjectevaluation of competitive advantages and disadvantagesuk_UA
dc.titleФормування та розвиток конкурентного середовища транспортної системи регіонуuk_UA
dc.title.alternativeFormation and development of competitive environment of the region’s transportation systemuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dusert.pdf12.76 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.