Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4699
Назва: Фінансова стійкість банківської системи України
Інші назви: Financial stability of the banking system of Ukraine
Автори: Довгань, Жанна Миколаївна
Dovgan, J. M.
Ключові слова: банківська система
фінансова стійкість
концентрація капіталу
світова фінансова архітектура
банківський нагляд
державне регулювання
мегарегулятор фінансового ринку
страхування депозитів
banking
financial stability
concentration of capital
global financial architecture
bank supervision
government regulation
megaregulator financial market
deposit insurance
Дата публікації: 2012
Бібліографічний опис: Довгань, Ж. М. Фінансова стійкість банківської системи України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня докт. економ. наук : спец 08. 00. 08 - гроші, фінанси і кредит : захист 03.07.2012 / Ж. М. Довгань ; ДВНЗ «УАБС НБУ». - Суми, 2012. - 583 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Довгань Ж. М. Фінансова стійкість банківської системи України. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”, Суми, 2012. Дисертаційне дослідження присвячене розробці теоретико-методологічних засад та практичного інструментарію оцінювання та забезпечення фінансової стійкості банківської системи (ФСБС) України під впливом глобалізаційних процесів у світовій фінансовій системі та структурних трансформацій у вітчизняній економіці. У роботі розвинуто підходи до визначення ФСБС, обґрунтовано її взаємозв’язок з фінансовою стабільністю, фінансовою безпекою, надійністю та ефективністю; формалізовано тенденції впливу на ФСБС ряду екзогенних та ендогенних чинників, зокрема: світової фінансової архітектури, іноземного банківського капіталу, рівня концентрації активів, інструментарію страхування банківських депозитів та ін.; запропоновано механізм розрахунку індикаторів ФСБС України; у контексті забезпечення ФСБС обґрунтовано перспективні напрямки удосконалення механізму державного регулювання фінансового сектора економіки загалом та банківського нагляду зокрема. Ключові слова: банківська система, фінансова стійкість, концентрація капіталу, світова фінансова архітектура, банківський нагляд, державне регулювання, мегарегулятор фінансового ринку, страхування депозитів. SUMMARY Dovgan J. M. Financial stability of the banking system of Ukraine. – The manuscript. The dissertation for reception of scientific degree of doctor of economic science on speciality 08.00.08 – Money, finance and credit. – The State Highest Educational Institution “Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine”, Sumy, 2012. Dissertation is devoted to developing theoretical and methodological principles and practical tools for assessment and maintenance of financial stability of the banking system (FSBS) Ukraine under the influence of globalization processes in the global financial system and structural trans-formations in the domestic economy. In this paper we developed approaches to FSBS, based its relationship with its stability, security, reliability and efficiency; formalized trends impact FSBS number of exogenous and endogenous factors, including: the global financial architecture, international financial relations, the foreign banking capital, the level of concentration capital instruments insurance of bank deposits, etc. The mechanism of calculating the aggregate index FSBS of Ukraine in the context of the promising directions FSBS improvement of state regulation of the financial sector in general and banking supervision in particular. Key words: banking, financial stability, the concentration of capital, the global financial architecture, bank supervision, government regulation, megaregulator financial market deposit insurance.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4699
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
дисертація довгань.pdf7.14 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.