Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4520
Назва: Облік і аналіз виробничих витрат у системі управління молокопереробними підприємствами України
Інші назви: Accounting and analysis of production costs in the management system of Ukraine dairy enterprises
Автори: Колібаба, Олег Анатолійович
Kolibaba, O. A.
Ключові слова: виробничі витрати
облік
аналіз
центр витрат
контрольна точка витрат
система управління
технологічний цикл
молокопереробні підприємства
production costs
accounting
analysis
cost center
cost control point
management system
technological cycle
dairy enterprises
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Колібаба, Олег Анатолійович. Облік і аналіз виробничих витрат у системі управління молокопереробними підприємствами України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Олег Анатолійович Колібаба. - Львів : ЛНУ, 2015. - 189 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Колібаба О. А. Облік і аналіз виробничих витрат у системі управління молокопереробними підприємствами України. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, Тернопіль, 2016. Дисертаційну роботу присвячено дослідженню проблем обліку і аналізу виробничих витрат у системі управління молокопереробними підприємствами, а також розробці теоретичних, методичних і практичних рекомендацій щодо їх удосконалення. Уточнено трактування термінів “витрати” та “виробничі витрати”, визначено відмінності між поняттями “витрати” і “затрати”. Удосконалено класифікацію виробничих витрат залежно від таких функцій управління, як планування, облік, контроль і аналіз, регулювання. Визначено вплив організаційно-технологічних особливостей молокопереробних підприємств на облік виробничих витрат. З’ясовано місце контролінгу в системі управління витратами. 18 Встановлено взаємозв’язок понять “центр відповідальності”, “центр витрат” і “контрольна точка витрат”. Запропоновано вести облік виробничих витрат за контрольними точками на стадіях технологічного циклу. Вдосконалено систему аналітичного обліку виробництва залежно від контрольних точок витрат. Розглянуто методику оптимізації виробничих витрат та обсягів виробництва в умовах обмежених ресурсів за допомогою показника цільової функції й системи обмежень. Визначено стан вітчизняних молокопереробних підприємств. Здійснено кореляційно-регресійний аналіз собівартості та статей калькулювання. Ключові слова: виробничі витрати, облік, аналіз, центр витрат, контрольна точка витрат, система управління, технологічний цикл, молокопереробні підприємства. ANNOTATION Kolibaba O. A. Accounting and analysis of production costs in the management system of Ukraine dairy enterprises. – Manuscript. Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Economic Sciences on specialty 08.00.09 – Accounting, Analysis and Auditing (by the types of economic activity). – Ternopil National Economic University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Ternopil, 2016. The thesis is devoted to the problems of accounting and analysis of production costs in management system of dairy enterprises, development of theoretical, methodological and practical recommendations on improvement of the production costs. Specified the interpretation of the terms “costs” and “production costs”, revealed differences between notions “costs” and “expenses”. Improved the classification of production costs, that depending on such management functions as planning, accounting, control and analysis, regulation. Defined the influence of organizational and technological features of dairy enterprises on production costs accounting. Cleared up the place of controlling in the cost management system. Established the interconnection between the notions “responsibility center”, ”cost center” and “cost control point”. Proposed to keep production costs accounting by the cost control points at the technological stages. Improved the production accounting analytical system depending on cost control points. Observed the method of production costs and production output optimization in the conditions of limited resources through the parameter of objective function and system of limitations. Defined the state of dairy enterprises in Ukraine. Done correlation and regression analysis of prime cost and calculation items. Key words: production costs, accounting, analysis, cost center, cost control point, management system, technological cycle, dairy enterprises.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4520
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis_kolibaba.pdf7.33 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.