Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/35374
Назва: Облік і аналіз формування біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах
Інші назви: Accounting and analysis of the formation of biological assets at agricultural enterprises
Автори: Брик, Михайло Мирославович
Bryk, M. M.
Ключові слова: облік
аналіз
сільськогосподарські підприємства
біологічні активи
формування біологічних активів
собівартість
справедлива вартість
ринкова вартість
тваринництво
accounting
analysis
agricultural enterprises
biological assets
formation of biological assets
cost biological assets
fair value
market value
livestock
Дата публікації: 2019
Видавництво: Тернопіль : ТНЕУ
Бібліографічний опис: Брик Михайло Мирославович Облік і аналіз формування біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)/ Брик Михайло Мирославович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2019. - 195 с.
Короткий огляд (реферат): Досліджено правові та теоретичні основи обліку біологічних активів сільськогосподарських підприємств. Висвітлено сутність біологічних активів. Здійснено характеристику нормативно-правового регулювання їх обліку. Розкрито класифікацію та методику оцінки біологічних активів. Визначено базові засади системи обліку в контексті відповідності управлінським запитам. Розглянуто стан і особливості обліку та аналізу витрат на формування біологічних активів. Удосконалено порядок формування собівартості біологічних активів. Удосконалено методику первинного обліку довгострокових і поточних біологічних активів, що сприяє систематизації облікових даних для калькулювання собівартості біологічних активів і обліку витрат на їх формування. Розраховано параметри регресійних рівнянь, а також показники апроксимації розроблених економетричних моделей. Вказано, що побудована імітаційна модель є основою для автоматизації розрахунків є доцільною для застосування в перспективному аналізі, бюджетуванні та прогнозуванні витрат.The legal and theoretical bases of accounting of biological assets at agricultural enterprises are investigated. The essence of biological assets are highlighted. Characteristics of regulatory and legal regulation of their accounting are carried out. The classification and methodology for assessing biological assets are outlined. The basic principles of the accounting system in the context of compliance with managerial inquiries are determined. The state and features of accounting and analysis of costs for the formation of biological assets are considered. The procedure for forming the cost of biological assets is revealed. The method of primary accounting of long-term and current biological assets is improved, which helps to systematize accounting data for calculating the cost of biological assets and to account for the costs of their formation. The parameters of regression equations and approximation indicators of developed econometric models are calculated.The built simulation model is the basis for automation of calculations, it is expedient for application in perspective analysis, budgeting and forecasting of expenses.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/35374
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дисертація.pdf5.39 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.