Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3492
Назва: Формування системи професійної підготовки бухгалтера-аналітика
Інші назви: Formation of the system for the professional training of accountant analyst
Автори: Бруханський, Руслан Феоктистович
Brukhanskyi, Ruslan Feoktystovych
Пуцентейло, Петро Романович
Putsenteilo, Petro Romanovych
Ключові слова: бухгалтер, аналітик, обліково-аналітичне забезпечення, компетенція, професійна підготовка
accountant, analyst, accounting and analytical support, competence, professional training
Дата публікації: 2016
Видавництво: Інноваційна економіка
Бібліографічний опис: Бруханський, Р. Ф. Формування системи професійної підготовки бухгалтера-аналітика [Текст] / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло // Інноваційна економіка. – 2016. – № 5-6 (63). – С. 187–198.
Серія/номер: ;5-6 (63)
Короткий огляд (реферат): Метою статті є визначення ролі бухгалтера-аналітика в управлінні підприємством і удосконалення його професійної підготовки. Встановлено, що обліково-аналітична діяльність є обов’язковим інструментом для вибору раціональних управлінських рішень, однак сучасна підготовка кваліфікованих бухгалтерів-аналітиків об’єктивно неможлива без належного оволодіння професійними компетентностями. Визначено, що підготовка майбутніх бухгалтерів-аналітиків повинна бути орієнтована на потреби бізнесу в фахівцях, що забезпечують успішну діяльність компаній на ринку. Обґрунтовано напрями формування відповідних компетенцій майбутніх бухгалтерів-аналітиків, що є основою їх конкурентної переваги на ринку праці провідних вітчизняних і закордонних компаній. Встановлено, що розвинути подібні компетенції можна тільки на підставі тісної взаємодії ВНЗ з бізнес-спільнотою. Визначено стратегічні напрями розвитку професійної освіти в Україні на перспективу. Обґрунтовано перехід від кваліфікованої моделі бухгалтера-аналітика до компетентнісної. Розкрито поняття компетенції, сутність компетенції бухгалтерів-аналітиків, види та напрямки розвитку. Сформульовано передумови процесу стандартизації обліково-аналітичної освіти і практики у сучасних умовах формування національної системи з підготовки фахівців. Розглянуто діючу систему освіти підготовки та підвищення кваліфікації майбутніх фахівців в сфері бухгалтерського обліку і аналітики в світлі нововведення професійних стандартів. Обґрунтовано необхідність організації системи підготовки професіоналів – бухгалтерів-аналітиків. Запропоновано вимоги до співробітників обліково-аналітичних відділів підприємства, що полягає у необхідності зміни підходів до обслуговування керівництва підприємства і переходу від стандартних інформаційних методів обслуговування до аналітичних методів інформаційного забезпечення споживачів. The aim of the article is to define the role of the accountant analyst in the enterprise management and improvement of its professional training. It has been established that the accounting and analytical work is an indispensable tool for choice of rational management decisions, but modern training of qualified accountants and analysts objectively impossible without adequate mastery of professional competences. It was determined that the training of future accountants and analysts should focus on the needs of business professionals to ensure the success of the companies in the market. The ways of forming the respective competencies of future accountants and analysts that is the basis of competitive advantage in the labor market of leading domestic and foreign companies. It was established that these competencies can be developed only on the basis of close cooperation between universities with the business community. The strategic directions of development of vocational education in Ukraine in the future have been determined. The transition from skilled model of accountant analyst to competency has been substantiated. The concept of competence, competence essence of accountants and analysts, types and directions of development were disclosed. We consider the current system of education and skills training for future experts in accounting and analytics in the area of innovation professional standards. The necessity of organization the system for training professionals – accountants and analysts has been substantiated. It was proposed requirements for staff of accounting and analytical departments of enterprise that is the need to change approaches to the management and maintenance from the standard information transfer methods of service to analytical methods with information maintenance of consumers.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3492
ISSN: 2309-1533
2310-4864
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Бруханський Р.Ф.-Пуцентейло П.Р._IE_5-6 2016.pdf1.4 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.