Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/33780
Назва: Узагальнення інформації про витрати соціально-орієнтованої діяльності у звітності суб’єкта господарювання
Інші назви: Generalization of the information about the expenses of social oriented activities in reporting of commercial operation subject
Автори: Галак, Костянтин
Galak, Kostiantyn
Ключові слова: Директива Європейського парламенту
управлінська звітність
Звіт про соціально- орієнтовану діяльність
Directive of the European Parliament
management reporting
report
socially oriented activities
Дата публікації: 2018
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Галак, К. Узагальнення інформації про витрати соціально-орієнтованої діяльності у звітності суб’єкта господарювання [Текст] / Костянтин Галак // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. наук. журн. - 2018. - Вип. 1-2. - С. 43-51.
Короткий огляд (реферат): Вступ. У статті розглянуто важливість бухгалтерського обліку в наданні інформації про витрати соціально-орієнтованої діяльності. Проведено аналіз останніх публікацій щодо проблематики узагальнення інформації про витрати соціально- орієнтованої діяльності, зокрема з питань фінансової, нефінансової та інтегрованої звітності суб’єктів господарювання. Розглянуто світовий практичний досвід подання нефінансових звітів (містять нефінансовий характер) запропонованих міжнародними організаціями зі стандартизації звітності, та органами влади. Окрім того розглянуто найпоширеніші види звітів, можливість існуючої звітності забезпечити користувачів необхідною інформацією у повному обсязі. Досліджено питання щодо доцільності подання, особливостей і можливостей узагальнення інформації про витрати соціально-орієнтованої діяльності у звітності суб’єктів господарювання, зокрема для внутрішньогосподарських потреб. Виділені важливі моменти звітності які регламентовані Директивою Європейського Парламенту «Про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані звіти деяких видів підприємств». Результати. Запропоновано зразок управлінської (внутрішньогосподарської) звітності «Управлінський звіт про стан соціально-орієнтованої діяльності за період», як способу узагальнення облікової інформації в середині суб’єкта господарювання з метою управлінського обліку, що надає можливість більш ефективно управляти даним видом витрат, здійснювати соціально-орієнтовану діяльність. Методи. У процесі дослідження використано такі наукові методи: індукції та дедукції, аналізу та синтезу – під час проведення теоретичних узагальнень, формування відповідних висновків; бібліографічний – дослідження літературних джерел для отримання необхідної інформації щодо теми дослідження; метод асоціацій та аналогій – для запропонованих нових ідеї та пропозицій, що виникають на основі зіставлення з іншими більш чи менш аналогічними об’єктами. Перспективи. В результаті досліджень сформовані висновки та перспективи подальшого розгляду питань звітності про витрати соціально-орієнтованої діяльності суб’єктів господарювання. Запропоновані до розгляду розробки та рекомендації сприятимуть підвищенню ефективності управління витратами соціально-орієнтованої діяльності суб’єктами господарювання. Introduction. The study considers the importance of accounting in providing the information about the expenses of social oriented activities. The analysis of recent publications on problems of generalization of the information about the expenses of social oriented activities, including financial, non-financial, and integrated reporting entities is given in the paper. The study is an attempt to examine the world experience of nonfinancial reporting, proposed by the International Organization for Standardization, and the authorities. The most common types of reports, the possibility of existing statements to provide the users with the necessary information to the full extent are determined in the study. The issue of the appropriateness of reporting, characteristics and strategies for generalization of the information about the expenses of social oriented activities in the reporting of commercial operation subjects, in particular for inner needs, are given in the paper. The main items of reporting that are regulated by the directive of the European Parliament “On the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of companies” are highlighted. Results. The sample of management (inner commercial) reporting "Management report in social oriented activities for the period”, as the mechanism for generalization of accounting information in the middle of commercial operation subject for management registration that makes effective management of this kind of expenses and social oriented activities possible is given. Methods. The following scientific methods: induction and deduction, analysis, and synthesis in terms of theoretical generalizations, forming the conclusions; bibliographical – the study of literary sources for obtaining the necessary information on research; method of associations and analogies for the proposed new ideas that are created on the basis of comparison with other more or less similar objects are used in the study. Discussion. The conclusions and prospects for further development of reporting in the expenses of social oriented activities of commercial operation subjects are given. Projects and recommendations will contribute to the enhancement of the effective expenses management in social oriented activities in terms of commercial operation subjects.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/33780
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2018 рік Випуск 1-2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Галак.pdf213.31 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.