Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/33760
Назва: Особливості розвитку державного пенсійного страхування в Україні
Автори: Коцур, Андрій
Островерхов, Віктор
Ключові слова: пенсія
дефіцит бюджету
демографічна криза
pension
budget deficit
demographic crisis
Дата публікації: 2018
Видавництво: Економічна думка
Бібліографічний опис: Коцур, А. Особливості розвитку державного пенсійного страхування в Україні [Текст] / Андрій Коцур, Віктор Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2018. - Вип. 23. - С. 126-132.
Короткий огляд (реферат): У статті з’ясовані особливості розвитку пенсійної системи впродовж останніх десятиліть та виділені ключові етапи її реформування. Основні етапи становлення сучасної системи пенсійного забезпечення пов’язані з прийняттям законодавчих актів, що стосувались її удосконалення. Сучасна пенсійна система України характерна рядом негативних явищ: низький рівень пенсійного забезпечення; значний дефіцит Пенсійного фонду України, що покривається з державного бюджету, наявність «спеціальних» пенсій, негативні тенденції демографічного розвитку. Упродовж останніх п’яти років розмір пенсій залишався практично не змінним. Якщо розмір заробітної плати зріс удвічі, то величина пенсій збільшилася на 30%. Також слід врахувати, що військова агресія проти України зумовила високий рівень інфляції та девальвації національної валюти у цей період. Отже, рівень матеріального забезпечення українських пенсіонерів є вкрай незадовільним. Реформи пенсійної системи, які проводили впродовж останнього десятиліття, були спрямовані у тому числі й на подолання дефіциту бюджету Пенсійного фонду України. З цією метою були зменшені ставки єдиного соціального внеску, щоб «вивести» заробітні плати з «тіні»; підвищено пенсійний вік для жінок; скасовані деякі «корупційні» умови пенсійного забезпечення для окремих категорій населення. Однак дефіциту бюджету Пенсійного фонду не тільки зменшився, а й зріс. Особливої небезпеки для подальшого функціонування пенсійної системи додають негативні тенденції демографічного розвитку. За останні роки чисельність людей пенсійного віку не змінилася, проте чисельність молодих людей та чисельність дітей зменшилася на 10 млн осіб. З метою стабілізації пенсійної системи доцільно: відмовитися від введення у дію накопичувального рівня пенсійної системи, що може призвести до остаточного краху солідарної системи і спрямоване на збереження наддоходів для топ-менеджерів державних підприємств та високопосадовців; збільшити розмір ставки єдиного соціального внеску для самозайнятих осіб; розширити сферу справляння зборів у Пенсійний фонд України; провести поступову актуалізацію розмірів пенсійного забезпечення відповідно до вимог Міжнародної організації праці. The article clarifies the peculiarities of the development of the pension system over the last decades and highlights the key stages of its reform. The main stages of the formation of a modern system of pensions are related to the adoption of legislative acts that deal with its improvement. The modern pension system of Ukraine is characterized by a number of negative phenomena: low level of pensions; a significant deficit of the Pension Fund of Ukraine, which is covered from the state budget, the availability of "special" pensions, negative trends in demographic development. Over the past five years, pensions remained virtually unchanged. If the amount of wages has doubled, then the amount of pensions increased by 30%. It should also be borne in mind that the military aggression against Ukraine has caused a high level of inflation and devaluation of the national currency during this period. Thus, the level of material support for Ukrainian pensioners is extremely unsatisfactory. Reforms of the pension system, which were carried out during the last decade, were also aimed at overcoming the budget deficit of the Pension Fund of Ukraine. To this end, the rates of a single social contribution were reduced in order to «withdraw» wages from the «shadow»; increased retirement age for women; Some «corruption" pension provisions for certain categories of population were canceled. However, the budget deficit of the Pension Fund has not only decreased, but also increased. Negative trends in demographic development add a particular danger to the functioning of the pension system. In recent years, the number of people of retirement age has not changed, but the number of young people and the number of children has decreased by 10 million people. In order to stabilize the pension system it is expedient to: refuse to put into effect the accumulative level of the pension system, which may lead to the final collapse of the joint system and is aimed at preserving income for top managers of state enterprises and high-level officials; increase the rate of the single social contribution for self- employed persons; to expand the scope of collecting fees to the Pension Fund of Ukraine; to carry out gradual updating of the size of the pension provision in accordance with the requirements of the International Labor Organization.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/33760
Розташовується у зібраннях:Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Випуск 23 2018 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Коцур.pdf367.56 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.