Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/33754
Назва: Планування ділової кар’єри і професійного навчання персоналу на підприємстві
Автори: Баб’як, Галина
Сич, Тетяна
Ключові слова: персонал
планування ділової кар’єри
кар’єрний ріст
організація навчання персоналу
ефективність навчання персоналу
кадровий менеджмент
personnel
planning of business career
quarry growth
organization of studies of personnel
efficiency of studies of personnel
skilled management
Дата публікації: 2018
Видавництво: Економічна думка
Бібліографічний опис: Баб’як, Г. Планування ділової кар’єри і професійного навчання персоналу на підприємстві [Текст] / Галина Баб’як, Тетяна Сич // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2018. - Вип. 23. - С. 95-98.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена плануванню ділової кар’єри і професійного навчання персоналу. Зазначено, зокрема що найважливішою проблемою формування кадрового потенціалу працівників є їх кар’єрне зростання та навчання. У статті наголошено, що першочерговими завданнями підвищення ефективності функціонування підприємств є укомплектування їх працівниками, котрі мають необхідні якості, щоб успішно володіти обраною професією, створення системи, яка дає змогу зберігати і розвивати їх працездатність, а також надійність. Для виконання таких завдань необхідні періодичний контроль функціонального стану працівника і визначення об’єктивних критеріїв, що характеризують якісний склад таких підрозділів та органів. Досліджено особливості кар’єрного зростання та професійного навчання персоналу. Проаналізовано ефективність існуючої системи на рівні підприємства. Автори зазначили, що запорука успішної кар’єри – це симбіоз таких чинників, як внутрішнє бажання працівника професійно зростати, працьовитість і харизма. Також наголошено, що важливу роль відіграє навчання персоналу. Передові розвинені країни світу вже давно досліджують вплив навчання на продуктивність праці людини. Отже, однією із стратегічних цілей сучасних українських фірм та організацій повинна стати – навчити керівників займатися власним розвитком і максимально ефективно управляти розвитком підлеглих. Для цього необхідно створити систему кар’єрного зросту, навчання менеджерів усіх рівнів. The article is devoted to the planning of business career and professional training of personnel. It is noted, in particular, that the most important problem of forming personnel potential of employees is their career growth and training. The article emphasizes that the priority tasks of increasing the efficiency of the operation of enterprises is to equip them with workers who have the necessary qualities to successfully own a chosen profession, to create a system that allows them to maintain and develop their working capacity, as well as reliability. To perform such tasks, periodic control of the employee's functional status and the definition of objective criteria characterizing the qualitative composition of such units and bodies are necessary. The peculiarities of career growth and professional training of the personnel are investigated. The efficiency of the existing system at the enterprise level is analyzed. The authors noted that the key to a successful career is a symbiosis of such factors as the employee's inner desire to grow professionally, hard work and charisma. It is also emphasized that personnel training plays an important role. Advanced advanced countries of the world have long been exploring the impact of training on human productivity. Consequently, one of the strategic goals of modern Ukrainian firms and organizations should be to train managers to develop their own development and manage the development of their subordinates in the most effective way. For this purpose it is necessary to create a system of career growth, training of managers of all levels.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/33754
Розташовується у зібраннях:Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Випуск 23 2018 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Баб’як.pdf259.92 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.