Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3295
Назва: Розвиток системи державного пенсійного страхування: тенденції та шляхи удосконалення
Автори: Коцур, Андрій
Ключові слова: пенсія
пенсійний вік
соціальний захист
соціальне страхування
прожитковий мінімум
pension
retirement age
social protection
social security
living wage
Дата публікації: 2015
Видавництво: Економічна думка
Бібліографічний опис: Коцур, А. Розвиток системи державного пенсійного страхування: тенденції та шляхи удосконалення [Текст] / Андрій Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2015. - Вип. 20. - С. 137-140.
Короткий огляд (реферат): У статті «Розвиток системи державного пенсійного страхування: тенденції та шляхи удосконалення» окреслено основні напрямки подальшого реформування пенсійної системи України. Аналіз функціонування пенсійної системи дає змогу окреслити наступні тенденції її розвитку. Це зокрема: зупинка зростання частки пенсіонерів у структурі населення; дотаційність Пенсійного фонду України з державного бюджету; зростання частки доходів ПФУ з державного бюджету. Підвищення пенсійного віку для жінок і трудового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком і за вислугою років, є безперечно, позитивним кроком для поліпшення фінансового стану Пенсійного фонду України. Чисельність пенсіонерів впродовж останніх років дещо зменшилася. Позитивним кроком для пенсійної системи стало також обмеження максимального розміру пенсії, призначеної для осіб, які отримали право на пенсію, 10-кратним розміром прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність. Однією з негативних обставин для стабілізації пенсійної системи та переходу її функціонування на страхові принципи є диференціація нарахування пенсій для різних категорій осіб та професій. Чинне пенсійне законодавство містить понад 30 Законів України, але лише 4 з них є загальнообов’язковими і стосуються всіх громадян. Решта регулюють пенсійне забезпечення окремих категорій працівників та професій. Головною тенденцією розвитку пенсійних систем у розвинутих країнах є підвищення пенсійного віку. Цей крок зумовлений переважно процесом «старіння населення» – збільшенням частки людей похилого віку в структурі населення, а отже, і частки пенсіонерів у ньому. Подальшому підвищенню пенсійного віку заважає низка соціальних, економічних та демографічних факторів. До них можна віднести: низький рівень життя населення, низький рівень охорони здоров’я, високий рівень смертності (особливо в чоловіків у працездатному віці), низька тривалість життя населення (особливо у чоловіків) тощо. Тому зусилля держави потрібно спрямувати на ліквідацію цих негативних обставин, і лише за таких умов можливе подальше підвищення пенсійного віку як для чоловіків, так і для жінок. Для поліпшення стану справ у системі пенсійного страхування необхідно: розрахувати величину прожиткового мінімуму використовуючи реальні ціни на товари та послуги мінімального споживчого бюджету; підвищення рівня життя населення, як передумови для підвищення пенсійного віку; уніфікація пенсійного законодавства; запровадження єдиної для всіх громадян методики розрахунку розміру пенсійного забезпечення. Ключові слова: пенсія, пенсійний вік, соціальний захист, соціальне страхування, прожитковий мінімум. The main directions of further reforming of the pension system in Ukraine have been cleared up in the article “Development of the system of state pension insurance: tendencies and ways of improvement”. Analysis of the pension system functioning makes it possible to outline the following tendencies of its development: stopping of increase the part of pensioners in the structure of population; subsidy of the Pension Fund of Ukraine from the state budget; rise the PFU income from the state budget. Increase the retirement age for women and the length of service required for old-age pension and long service pension, undoubtedly, is a positive step to improve the financial state of the Pension Fund of Ukraine. The number of pensioners has decreased somewhat in recent years. Limitation the maximum amount of pension for people who have the right for pension in 10 times repeated number of the living wage for those who have lost the ability to work is also a positive step for the pension system. Differentiation of pensions for different categories of people and professions is one of the negative circumstances to stabilize the pension system and transfer of its functioning to insurance principles. Valid pension legislation contains more than 30 Laws of Ukraine, but only 4 of them are compulsory and сoncern to all citizens. The others control pensions for individual categories of workers and occupations. Increase the retirement age is the main tendency of the pension systems in the developed countries. This step is mainly caused by the process of “population ageing” – increase the part of elderly people in the structure of proportion, and so the part of pensioners in it. The number of social, economic and demographic factors prevents further increase of the retirement age. They are the following: low standard of living, low level of public health system, high mortality (especially among men of working age), low life expectancy (especially in men) and others. Therefore, the state’s efforts should be directed at the elimination of these negative circumstances, and only under the following conditions the further increase the retirement age for both men and women is possible. To improve the situation in the pension insurance system it is necessary to calculate the amount of a living wage using actual prices of goods and services of the minimum consumer budget; increase the standard of living as a prerequisite for raising the retirement age; unification of pension legislation; introduction of methods of calculation the amount of pensions, common for all citizens.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3295
Розташовується у зібраннях:Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України Випуск 20 2015 рік

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Коцур А..pdf387.35 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.