Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3044
Назва: Ефективність інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання територій пріоритетного розвитку
Інші назви: Efficiency of entities' investment activity in the territories of priority development
Автори: Румянцева, Галина Іванівна
Rumyantseva, Galyna Ivanivna
Ключові слова: територія пріоритетного розвитку
інвестиції
інвестиційна діяльність
економетрична модель
ефективність інвестиційних проектів
інституційне забезпечення інвестиційних процесів
territory of priority development
investments
investment activity
econometric model
investment projects efficiency
institutional maintenance of investment processes
Дата публікації: 2010
Бібліографічний опис: Румянцева, Галина Іванівна. Ефективність інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання територій пріоритетного розвитку : дис ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Галина Іванівна Румянцева; НАН України. Ін-т регіон. дослідж..– Львів : Б.в., 2010.– 178 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Румянцева Г.І. Ефективність інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання територій пріоритетного розвитку. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - Інститут регіональних досліджень НАН України, Львів, 2010. У дисертаційній роботі досліджено теоретико-методологічні засади та практику діяльності суб'єктів господарювання в умовах територій пріоритетного розвитку. На базі використання основних положень теорії регіональної економіки розглянуто розвиток наукових поглядів на особливості створення територій зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності. Здійснено аналіз існуючих методологічних підходів до дослідження суті інвестицій та інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання. Запропоновано методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційної діяльності в умовах територій пріоритетного розвитку та проведено аналіз інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання території пріоритетного розвитку у Волинській області. Проведено оцінку соціально-економічних ефектів від запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на даній території. Розроблено економетричну модель для оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів суб'єктів господарювання території пріоритетного розвитку із застосуванням принципу компаудингу та матрицю оцінювання цільової ефективності інвестиційних проектів виходячи із мети та завдань створення ТПР. Концептуально обґрунтовано систему інформаційного забезпечення функціонування території пріоритетного розвитку та запропоновано комплекс заходів з вдосконалення інституційного забезпечення інвестиційних процесів в умовах функціонуючої території пріоритетного розвитку. Ключові слова: територія пріоритетного розвитку, інвестиції, інвестиційна діяльність, економетрична модель, ефективність інвестиційних проектів, інституційне забезпечення інвестиційних процесів. ANNOTATION Rumyantseva G.L Efficiency of entities' investment activity in the territories of priority development. - Manuscript. Thesis for degree of candidate of sciences for the specialty 08.00.05 - the development of productive forces and regional economy. - Institute of regional research of the NAS of Ukraine, Lviv, 2010. The thesis is devoted to the theoretical and methodological provisions and practice of the entities activity in terms of the territories of priority development. On the basis of fundamental postulates of regional economy theory the development of scientific views over the peculiarities of creation of the territories with special regiment of investment activity are outlined. The analysis of existing methodological approaches to the research of the essence of investments and of the entities' investment activity is conducted. Methodological approaches to the assessment of investment efficiency in terms of the territories of priority development are proposed and the analysis of the entities' investment activity in the territory of priority development in Volyn region is conducted. The assessment of social and economic effects of introduction of special investment regimen on the abovementioned territory is presented. The econometric model for assessing economic efficiency of investment projects of entities on the territories of priority development using the compounding principle and the matrix of investment projects' efficiency evaluation on the basis of the objective and tasks of the TPD creation is developed. The system of informational maintenance of the territory of priority development is conceptually substantiated and the complex of activities over the institutional maintenance improvement of investment process in terms of functioning territory of priority development is proposed. Key words: territory of priority development, investments, investment activity, econometric model, investment projects efficiency, institutional maintenance of investment processes.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3044
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дисертацiя_Румянцевоi_Г.I._.pdf939.06 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.