Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3041
Назва: Методи моделі комерціалізації трансферу технологій
Інші назви: Methods and models of technology transfer commercialization
Автори: Ляшенко, Оксана Миколаївна
Lyashenko, Oksana Mykolaivna
Ключові слова: технологія
трансфер
комерціалізація
модель прийняття рішень
система трансферу технологій
посередник
прибуток винахідника
інноваційний проект
термін патенту
ліцензія
technology
transfer
commercialization
decision making model
system of technology transfer
mediator
inventor's income
innovative project
patent life
license
Дата публікації: 2009
Бібліографічний опис: Ляшенко, Оксана Миколаївна. Методи та моделі комерціалізації трансферу технологій [Текст] : дис... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Ляшенко Оксана Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - К., 2009. - 504 с
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Ляшенко О. М. Методи моделі комерціалізації трансферу технологій. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. - ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". - Київ, 2009. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади комерціалізації трансферу технологій в сучасних національних інноваційних системах та розвинуто методологію математичного моделювання цього процесу. Сформовано концептуальну модель комерціалізації трансферу технологій для формалізації процесу комерціалізації трансферу технологій та розроблено на її основі систему економіко-математичних моделей прийняття рішень для визначення оптимальних характеристик та умов виконання ліцензійних контрактів та інноваційно-інвестиційних проектів задля посилення економічної мотивації до трансферу нових технологій. Запропоновано напрями формування національної системи трансферу технологій. Ключові слова: технологія, трансфер, комерціалізація, модель прийняття рішень, система трансферу технологій, посередник, прибуток винахідника, інноваційний проект, термін патенту, ліцензія. ANNOTATION Lyashenko О. M. Methods and models of technology transfer commercialization. - Manuscript. Thesis for a Doctor's Degree of Economic Sciences by speciality 08.00.11. -Mathematical Methods, Models and Information Tehnologies in Economics. - State Institution "Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine". - Kyiv, 2009. The theoretical and methodological principles of technology transfer commercialization in the modern national innovative systems and methodology of mathematical modelling of this process are grounded. The conceptual model of technology transfer's commercialization is formed for the purpose of co-operation process of innovation activity agents formalization. Also on this base, the system of economical-mathematical models of decision making is developed for the determination of optimum conditions and features of implementation of the licenses contracts and innovative-investment projects for the strengthening of economic motivation to the transfer of new technologies. Directions of the national system of transfer of technologies forming are modelled. Keywords: technology, transfer, commercialization, a decision making model, system of technology transfer, mediator, inventor's income, innovative project, patent life, license.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3041
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
secur_lyashenko_doc_diser.pdf7.87 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.