Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28898
Назва: Науковий апарат для розробки теорії контролю
Інші назви: Scientific apparatus for control theory development
Автори: Пушкар, Михайло
Pushkar, Mykhailo
Ключові слова: контроль
система
облік
види обліку
наука
теорія пізнання
управління
перспективи розвитку
control
system of accounting
accounting
science
theory of knowledge
management
development perspectives
Дата публікації: 2017
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Пушкар, М. Науковий апарат для розробки теорії контролю [Текст] / Михайло Пушкар // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. наук. журн. - 2017. - Вип. 3-4. – С. 7-20.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Сучасний стан контролю не можна назвати таким, що впливає на практичну організацію контролю на макро і мікро рівнях управління економікою внаслідок суттєвого відставання теорії науки від практичних потреб. Відсутність розвинутої теорії породжує хаос контрольної діяльності в державі і деструктивні процеси в економічних сферах країни і бізнесу. Слабкість контролю провокує корупцію та безвідповідальність персоналу за наслідки прийнятих рішень. Методи досліджень проблем розробки сучасної теорії контролю ґрунтуються на загальних, економічних та спеціальних засобах пізнання тенденцій і закономірностей розвитку наукознавства, філософії пізнання, історії, соціології, методології, досягнень різних наук, які можна запозичити для інтелектуалізації контрольного процесу. Пізнання неможливе без діалектичного способу мислення, що вимагає врахування специфіки роботи контрольних працівників та її розкриття в теорії контролю. Результати досліджень проблем теорії контрольних наук свідчать про надзвичайно низький інтелектуальний рівень наукового узагальнення контрольного процесу, який призваний підняти практику на вищий рівень. Недосконала система обліку дає надто мало інформації для контролю, що робить його неефективним. Контроль задовольняється тим набором економічних показників, які генерує «бухгалтерський» облік, і тому констатує лише правильність виконаної роботи обліковим апаратом замість нього, щоб вивчати ефективність процесів господарювання й управління. Перспективи розвитку контролю автор вбачає у створенні такої теорії, яка ґрунтується на принципах теорії пізнання, що передбачає абсолютно нові підходи до світосприйняття такої категорії як контроль, структура його системи, функцій, завдань, мети, методології та інших елементів. Без наукової концепції підготовки кадрів для контрольних служб, формування їх світобачення та створення ефективної системи контролю досягти належного рівня якості виконання контрольних функцій досить проблематично. Introduction. The current control can’t effectively influence the practical organization of macro and micro levels of economic management due to significant gap between the theory and practical needs. The lack of a well-developed theory generates chaos in control activities in the country and destructive processes in the economic sectors of the country and business. Lax control provokes corruption and irresponsibility of the personnel for the implication of decisions. Methods. Research methods of modern control theory are based on general, economic and special learning techniques of trends and patterns of science study development, philosophy, history, sociology, methodology, achievements in different sciences that can be adopted for intellectualization of control process. Cognition is impossible without dialectical thinking that takes into consideration the specific nature of control employees work and its disclosure in the theory of control. The performance of control functions is quite problematic without scientific concepts of controlling staff training, shape of their worldview and creation of effective system of control. Results. The results of the research study on the theory of control demonstrate extremely low intellectual level of scientific generalization of control process that is aimed to elevate to higher standards. Imperfections in accounting system provide little information for the control and make it ineffective. Control is limited by the set of economic indicators that generates accounting. That is why it only determines the validity of operation instead of studying the effectiveness of management and control processes. Discussion. The author suggests that the control development perspective considers the creation of such a theory, which is based on the principles of learning theory that provides a completely new approach to perception of such categories as control, structure of its system, functions, tasks, goals, the methodology and other items.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28898
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2017 рік Випуск 3-4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Пушкар.pdf245.25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.