Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2772
Назва: Управління портфелем інвестиційно–інноваційних проектів підприємств світлотехнічної галузі
Інші назви: Portfolio Management of Investment and Innovation Projects at Enterprises of Lighting Industry
Автори: Язлюк, Борис Олегович
Yazlyuk, Borys Olehovych
Ключові слова: інвестиції
інновації
управління портфелем інвестиційно-інноваційних проектів
життєвий цикл проекту
ризик
ефективність
investment
innovations
portfolio management of investment and innovation projects
life cycle project
risk
efficiency
Дата публікації: 2010
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Язлюк, Борис Олегович Управління портфелем інвестиційно-інноваційних проектів підприємств світлотехнічної галузі [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Борис Олегович Язлюк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 223 с.
Короткий огляд (реферат): У дисертації подано результати дослідження теоретичних засад і практичної діяльності підприємств світлотехнічної галузі у сфері управління портфелем інвестиційно-інноваційних проектів. Удосконалено підходи до управління таким портфелем на основі використання сучасних управлінських технологій і механізму оптимізації портфеля інвестиційно-інноваційних проектів. Згруповано ризики на всіх стадіях життєвих циклів інвестиційно-інноваційних проектів, сформовано механізм трансформації невизначеностей в інвестиційні ризики. Розроблено підхід до розподілу джерел, можливих втрат і вигод від реалізації проектів між зацікавленими сторонами в умовах самофінансування з використанням теорії нечітких множин. Розроблено підхід до оптимізації портфеля інвестиційно-інноваційних проектів за умови обмеженості інвестиційних ресурсів, а також удосконалено механізм оцінювання грошових потоків з використанням ризик-функцій. Обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення матеріально-технічної підготовки і фінансового забезпечення проектів. The thesis presents the research results of theoretical principles and practical activities of lighting industry in the sphere of portfolio management of investment and innovation projects. The approaches to this portfolio management through the use of modern management technologies and mechanism of investment and innovation projects optimization are improved. The risks are grouped at all stages of investment and innovation projects life cycles, the mechanism of uncertainties transformation in the investment risks is formed. The approaches to the sources distribution, potential losses and benefits from projects realization among stakeholders in self-financing conditions using the theory of fuzzy sets have been worked out. The approach to optimizing the portfolio of investment and innovation projects provided limited investment resources has been worked out, as well as the mechanism for evaluating cash flows using risk function has been improved. Recommendations for improvement of logistical preparation and projects financial security have been proved.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2772
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ДИСЕРТАЦІЯ.pdf2.32 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.