Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2666
Назва: Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)
Інші назви: Analysis of financial state of an enterprise and the ways of its improvement under conditions of market relations (on the example of the corn storage enterprises of ternopil region)
Автори: Ніпіаліді, Ольга Юріївна
Nipialidi, Olga Yuriyivna
Ключові слова: аналіз
фінансовий стан
фінансова стратегія
ліквідність
платоспроможність
фінансова стійкість
analysis
financial state
financial strategy
liquidity
solvency
financial stability
Дата публікації: 2002
Бібліографічний опис: Ніпіаліді, Ольга Юріївна. Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Ольга Юріївна Ніпіаліді. - Тернопіль : ТАНГ, 2002. - 208 с.
Короткий огляд (реферат): Анотація Ніпіаліді О.Ю. Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області). - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04. - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. - Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 2002. Дисертаційна робота містить теоретичне обґрунтування економічної суті критеріїв оцінки фінансового стану, їх критичну оцінку та погляд автора на їх склад, теоретичне й вагове значення. Запропонована економіко-організаційна модель визначення цих значень пропонується для конкретної галузі шляхом здійснення експертної оцінки та розрахунку середньої величини. Розроблена методика аналізу фінансового стану з використанням вимог користувачів щодо складу розрахункових показників. Рекомендовано порядок розрахунку інтегральної оцінки фінансового стану і на його основі віднесено підприємства до різних класів. Обґрунтовано застосування економіко-математичної регресійної моделі розрахунку резервів поліпшення фінансового стану та можливість автоматизації всіх розрахункових процедур. Автором розроблена блок-схема алгоритму оцінки фінансового стану. На основі здійсненого аналізу резервів досліджуваних підприємств розроблені напрями поліпшення їх фінансового стану. Ключові слова: аналіз, фінансовий стан, фінансова стратегія, ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість, критерій, теоретичне значення, вагове значення, економіко-математичні методи. Summary Nipialidi O.Y. Analysis of financial state of an enterprise and the ways of its improvement under conditions of market relations (on the example of the corn storage enterprises of ternopil region). Manuscript. Dissertation for scientific degree seeking of the candidate of economic sciences in specialty 08.06.04. - Accounting, analysis and audit. - Ternopil Academy of National Economy. - Ternopil, 2002. The dissertation thesis comprises theoretical grounding for economical essence of the financial state evaluation criteria, their critical assessment, and the authors viewpoint on the criteria of composition, theory, and essence. Economical and organizational model is suggested for defining the mentioned notions in a specific field by means of expert evaluation and average value calculation. The indices classification is improved for a financial state evaluation. The methods for financial state analysis are elaborated considering the users requirements as for the calculating indices. The calculation order is recommended for the financial state evaluation, and on its basis how to classify the enterprises. The implementation is grounded of economic and mathematics regressive model of the reserves calculation for the financial state improvement, as well as possible automation of all the calculating procedures is proved. The researcher developed the algorithm block-scheme for the financial state evaluation. On the basis of the analysis of the studied enterprises the policies are developed for the financial state improvement. Key words: analysis, financial state, financial strategy, liquidity, solvency, financial stability, criterion, theoretical meaning, essential meaning, economical and mathematical methods.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2666
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
nipialidi diser.pdf3.5 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.