Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/25425
Назва: Теоретичні засади бухгалтерського обліку в системі управління
Інші назви: Theoretical foundations of accounting in the management system
Автори: Сава, Андрій
Палюх, Микола
Завитій, Ольга
Семенишена, Наталія
Sava, Andriy
Palukh, Mykola
Zavytiy, Olha
Semenyshena, Natalia
Ключові слова: теорія
методологія
організація
принципи
бухгалтерський облік
управління
theory
methodology
organization
principles
accounting
management
Дата публікації: 2017
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Сава, А. Теоретичні засади бухгалтерського обліку в системі управління [Текст] / Андрій Сава, Микола Палюх, Ольга Завитій, Наталія Семенишена // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. пр. - 2017. - Вип. 1-2. - С. 21-28.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Господарська діяльність не може здійснюватись без професійного управління, яке базується на якісній та своєчасній обліковій інформації. Розв’язати цю проблему можна за допомогою розвитку національної системи бухгалтерського обліку. Інтеграційні процеси в економіці України зумовили адаптацію обліку до сучасних систем господарювання шляхом його стандартизації. Вона передбачає застосування єдиних норм та стандартів, а також удосконалення теоретично-методологічних і науково-практичних прийомів обліку. Методи. Для досягнення поставленої мети використано діалектичний метод пізнання дії економічних законів, системний підхід до вивчення економічних явищ, а також монографічний, абстрактно-логічний та метод абстрагування. Методологічною основою дослідження слугували теоретичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених з питань методології, організаці та ведення бухгалтерського обліку. Результати. У статті досліджено теоретичні та організаційно-практичні засади визначення сутності бухгалтерського обліку в сучасних умовах розвитку національної економіки.. Обґрунтувано та сформовано основні підходи до організації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. Перспективи. Перспективними напрямами подальшого дослідження є вивчення методологічних засад і принципів організації та ведення бухгалтерського обліку, враховуючи вимоги системи управління підприємством та інформаційні потреби менеджменту. Introduction. Economic activity cannot be carried out without professional management based on qualitative and timely accounting information. This problem can be solved by developing a national accounting system. Іntegration processes in the Ukrainian economy have led to the adaptation of accounting to the modern systems of management through its standardization. It involves the use of common norms and standards, as well as the improvement of theoretical and methodological, scientific and practical accounting techniques. Methods. The dialectical method of knowing the effect of economic laws, a systematic approach to the study of economic phenomena, as well as a monographic, abstract method, abstract and logical methods have been used to achieve this goal. The methodological basis of the study was the theoretical development of domestic and foreign scientists on methodology, organization and accounting. Results. The theoretical, organizational and practical principles of the definition of the accounting essence in the modern conditions of the development of the national economy are investigated in the article. The basic approaches to the organization of accounting in the enterprise management system are substantiated and formed. Discussion. Perspective directions for further research are the study of methodological principles and principles of organization and accounting, taking into account the requirements of enterprise management system and information management needs.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/25425
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2017 рік Випуск 1-2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Сава А..pdf201.97 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.