Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2512
Назва: Митні аспекти захисту національних економічних інтересів країн
Інші назви: Customs aspects of the defense of national economic interests of the countries
Автори: Войцещук, Андрій Дмитрович
Вірковська, Анастасія Андріївна
Voytseshchuk, Andriy Dmytrovych
Virkovs'ka, Anastasiya Andriyivna
Ключові слова: глобалізація
лібералізація торгівлі
логістика
митна політика
національні економічні інтереси
globalization
trade liberalization
logistics
customs policy
national economic interests
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Войцещук, А. Д. Митні аспекти захисту національних економічних інтересів країн [Текст] / Андрій Дмитрович Войцещук, Анастасія Андріївна Вірковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : «Економічна думка», 2016. – Том 24. – № 1. – С. 106-113.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Глобальні економічні трансформації змінили не лише структуру міжнародних економічних відносин, але й модернізували формат міжнародного торговельного співробітництва країн, яке набуло якісно нових ознак, створивши чергові виклики для національних економік, водночас – розширило діапазон реалізації потреб та інтересів країн. Під впливом глобальних чинників суттєво змінилися умови міжнародної торгівлі, рівень лібералізації те безпеки. Уніфікація правил міжнародної торгівлі та гармонізація процедур її регулювання актуалізують значущість митної політики в забезпеченні реалізації національних економічних інтересів. Предметом дослідження є заходи митної політики, спрямовані на їх захист в умовах глобалізації та лібералізації міжнародної торгівлі. Мета. Метою статті є обґрунтування необхідності захисту національних економічних інтересів країн в умовах глобалізації та з’ясування ролі митної політики у їх забезпеченні. Методи (методологія). У процесі дослідження застосовано системний та логічний підходи, використано наступні методи: метод наукової абстракції – для характеристики сутнісного змісту національних інтересів; методи порівняльного аналізу, синтезу й узагальнення – в процесі оцінки основних тенденцій розвитку світової торгівлі та напрямів реалізації митної політики для забезпечення національних економічних інтересів; абстрактно-логічний метод – для формулювання висновків. Результати. У результаті проведеного дослідження узагальнено роль національного інтересу для країн в умовах глобалізації; розкрито основні тенденції розвитку світової торгівлі; обґрунтовано важливість заходів митної політики у забезпеченні безпеки міжнародної торгівлі; з’ясовано актуальні митні аспекти дотримання національних економічних інтересів України. Introduction. Global economic transformations have not only changed the structure of international economic relations, but also upgraded the format of International Trade Cooperation. It has acquired qualitatively new features, having creating challenges for the national economies. At the same time, it has expanded range of implementation of needs and interests. Under the influence of global factors the conditions of international trade, level of liberalization and security have substantially changed. The unification of the rules of international trade and harmonization of procedures of its regulation actualize the importance of customs policies to ensure the implementation of national economic interests. The study examined measures of customs policy which are directed at their protection in the context of globalization and liberalization of international trade. Goal. The article aims to justify the need to protect national economic interests of countries in the context of globalization and to clarify the role of customs policy in their support. Methods (methodology). The study has used a systematic and logical approaches. The following methods are applied: a method of abstraction (to characterize the content of essential national interests); methods of comparative analysis, synthesis and generalization (to accompany the process of assessing the main trends of world trade and customs policy implementation directions for national economic interests); abstract and logical method (to draw conclusions). Results. The result of the study summarizes the role of national interest for countries in the context of globalization. The basic trend of world trade are defined. The importance of customs policy in ensuring the safety of international trade is proved. Customs aspects of compliance with the national economic interests of Ukraine are determined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2512
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 24. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
16.pdf636.9 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.