Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24932
Назва: Національна ідея - щит і меч українства
Інші назви: National Idea – Shield and Sword of Ukrainians
Автори: Фурман, Анатолій В.
Furman, Anatoliy V.
Ключові слова: Україна
спільна історична доля
українська національна ідея
масова свідомість
національна самосвідомість
українство
суспільство
громадянська совість нації
дух українськості
українська душа
геноцид
державотворення
світобачення
національне самовідтворення,
рідний дім
гідність
хуторянство
українотворення
духовний щит
ідейний меч
добробут
духовна соборність українства
націєтворення
громадянський учинок українськості
Ukraine
mutual historical destiny
Ukrainian national idea
mass consciousness
national consciousnes
Ukrainians
society
civil conscience of nation
spirit of Ukrainianness
Ukrainian soul
genocide
state creation
ideology
national self-reconstitution
native home
dignity
Christianity
Ukrainian creation
spiritual shield
ideological sword
welfare
civil action of Uktainianness
Дата публікації: 2012
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Фурман, А. В. Національна ідея - щит і меч українства [Текст] / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2012. - № 3. - С. 6-10.
Короткий огляд (реферат): Стаття висвітлює позицію автора як громадянина, науковця і патріота рідної землі в аргументованому розумінні духовної сутності та соціокультурного контексту, світоглядного змісту і продуктивних формовиявів, благодатного розвою і реальних ризиків знівелювання значущості, ментальних складових та емпіричних показників наявності у сьогоденні української національної ідеї. Різнобічно - аналітично, образно, емпірично - обґрунтовується теза, що українська душа, а відтак і соборний громадянський учинок українотворення, дадуть боговідповідні плоди достойного життєздійснення титульної нації лише за всеохватного утвердження духу українськості у часопросторі сучасного суспільства. Громадянська совість і духовна соборність українства діяльно збагачують енергетику власної національної ідеї, котра, за умов її прийняття й повсякденного обстоювання усім населенням країни, є духовним щитом та ідейним мечем величного історичного поступу української нації та побудови нею свого пристойного майбутнього серед небосхилу інших народів. The article enlightens the position of the author as a citizen, scientist and patriot of native land in the argumentative understanding of spiritual essence and socio-cultural context, ideological content and efficient manifestation of shapes, grateful development and real risks of neglecting of significance, mental components and empirical indicators of availability in nowadays of Ukrainian national idea. The thesis that Ukrainian soul and correspondently collegial civil action of Ukraine creation will give Godworthy crops of worthful way of life of title nation only in the terms of overall establishment of spirit of Ukrainianness in time-space of modern society has been analytically, figuratively and empirically substantiated. Civil conscience and spiritual collegiality of Ukrainians actively enrich the energy of personal national idea, which, under the conditions of its adoption and everyday assertion by the whole population of the country is a spiritual shield and ideological sword of historical move of Ukrainian nation and creation of dignified future on the skyline of other peoples.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24932
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2012, № 3 (49)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Фурман А.В..pdf339.68 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.