Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2491
Назва: Економічні механізми розвитку інноваційної діяльності підприємств
Інші назви: Economic mechanisms of development of innovation activities of enterprises
Автори: Скочиляс, Світлана Мирославівна
Skochylyas, Svitlana Myroslavivna
Ключові слова: інновації
інноваційний процес
інноваційна діяльність
венчурні фонди
інноваційна інфраструктура
комерціалізація
innovation
innovation process
innovation
venture capital funds
innovation infrastructure
commercialization
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Скочиляс, С. М. Економічні механізми розвитку інноваційної діяльності підприємств [Текст] / Світлана Мирославівна Скочиляс // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 2. – С. 181-186. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Сучасний стан інноваційної діяльності характеризується низькою інноваційністю, інституційною неповнотою, неузгодженістю та незбалансованістю технологічних, економічних та соціальних аспектів. Аналіз багатовекторної категорії «інновації» дає змогу деталізувати її сутність та запропонувати власну інтерпретацію, тому актуалізується значущість систематизації знань у інноваційній сфері з виокремленням основних аспектів. Мета. Розгляд концептуальних основ інноваційної спроможності економіки України, узагальнення яких дозволить сформувати належне теоретико-методологічне обґрунтування на основі дослідження тенденцій інноваційної діяльності суб'єктів господарювання. Метод (методологія). Методологічним підґрунтям є сукупність системного, діалектичного та порівняльного аналізу, що забезпечило всебічність дослідження інноваційного розвитку. Під час опрацювання понятійного апарату застосовано такі наукові методи пізнання, як аналіз, синтез, наукове узагальнення, порівняння, системний підхід, метод компонентного аналізу, економіко-статистичний аналіз. Результати. На підставі науково-практичних праць виокремлено сутнісні проблеми розвитку інноваційної діяльності підприємств України, систематизовано концептуальні підходи до визначення інноваційної діяльності, запропоновано оцінку поточних тенденцій та потенційної можливості інституційного забезпечення інноваційного розвитку, сформовано теоретико-методологічний базис його технології в Україні, що дасть змогу створити належні висхідні передумови зміцнення та розвитку факторних конкурентних переваг суб’єктів господарювання, які створюють значну частку доданої вартості та формують вітчизняний економічний потенціал. Виявлено основні тенденції та перспективи подальшого розвитку інноваційної діяльності в нашій державі. Introduction. The current state of innovation activity is characterized by low innovation, institutional incompleteness, inconsistency and imbalance of technological, economic and social aspects. Analysis of multi-vector category "innovation" enables specification of its nature and gives an opportunity to offer the author’s interpretation of this concept. So, the importance of systematization of knowledge in the field of innovation form becomes the actual reality. It helps to distinguish the fundamental aspects. Purpose. The aim of the article is to review the conceptual basis of innovative capacity of Ukraine's economy. Such generalization will help to form proper theoretical and methodological study on the basis of research of trends in innovative activity of entities. The method (methodology). A set of systemic, dialectical and comparative analysis, which has ensured the comprehensiveness of research of innovative development, is the methodological basis of the research. In the process of study of the conceptual apparatus we have applied such scientific methods of knowledge as analysis, synthesis, scientific generalization, comparison, system approach, the method of component analysis, economic and statistical analysis. Results. On ther basis of scientific and practical papers we have singled out the essential problems of innovation activity of enterprises of Ukraine. The conceptual approaches to the definition of innovation are systematized. The assessment of current trends and the potential for institutional support of innovative development are proposed. The theoretical and methodological basis of its technologies in Ukraine is formed. It will enable a proper ascending of prerequisites to strengthen and develop competitive advantages of entities. The basic tendencies and prospects of further development of innovation in our country are revealed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/2491
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 23. № 2.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
27.pdf721.39 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.