Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24762
Назва: Концепція самоактуалізації особистості в гуманістичній психології
Інші назви: Concept of self-actualization of personality in humanistic psychology
Автори: Балл, Георгій
Ball, Heorhiy
Ключові слова: гуманістична психологія
особистість
самоактуалізація
психічне здоров’я
особистісне зростання
риси-якості особистості
повнофункціональна особистість
психологічний клімат
психологічні механізми самоактуалізації
мотивація дефіциту
буттєві цінності
трансценденція
піковий досвід
синергія
прийняття особистості
евпсихічний менеджмент
humanistic psychology
personality
self- actualization
mental health
personal growth
features- qualities of personality
full-function personality
psychological climate
psychological mechanisms of self-actualization
deficit motivation
existential values
transcendence
peak experience
synergy
personality acceptance
eupsychic management
Дата публікації: 2017
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Балл, Г. Концепція самоактуалізації особистості в гуманістичній психології [Текст] / Георгій Балл // Психологія і суспільство. - 2017. - № 2. - С. 16-32.
Короткий огляд (реферат): В дослідженні на основі рефлексивного аналізу праць А. Маслова, К. Роджерса, Г. Олпорта, В. Франкла, Е. Фромма, Д. Шульца та інших представників гуманістичної психології розкривається зміст і значеннєво-смислові інваріанти найважливішого для неї уявлення-поняття особистості, котра самоактуалізується. Примітною особливістю висвітлюваної концепції є те, що смислопонятійні горизонти цього уявлення виявляють, утверджують та уконкретнюють оптимістичний погляд на людську природу, збагачуючи світ сучасної психології двома вимірами існування: а) системою наукових знань про резерви і можливості високих проявів людського духу та особистісного зростання і б) широким задіянням напрацювань психологічної науки до постановки і розв’язання доленосних для збереження й сталого розвитку людства проблем, у тому числі для запобігання, підтримки й відновлення психічного здоров’я громадян. Описуються зовнішні умови і внутрішні чинники та психологічні механізми самоактуалізації, характеризуються риси-якості душевно здорової особистості, обґрунтовується трансценденція як вищий рівень розвиткового функціонування самоактуалізації, а також обговорюються філософські, соціальні і педагогічні аспекти, переваги та обмеження, реальні здобутки і перспективи вдосконалення даної концепції. In the research, based on the reflexive analysis of the works of A. Maslov, K. Rogers, G. Olport, V. Frankl, E. Fromm, D. Schultz and other representatives of humanistic psychology, the content and semantic-meaning invariants of the most important for it idea-concept of personality who is self-actualizing is revealed. A notable feature of the highlighted concept is that meaning-conceptual horizons of this idea reveal, affirm and specify an optimistic view on human nature, enriching the world of modern psychology with two dimensions of existence: a) a system of scientific knowledge about the reserves and possibilities of high manifestations of the human spirit and personal growth and b) wide involvement of works of psychological science to the formulation and solution fateful preservation and sustainable development of humanity problems, including prevention, support and restoration of mental health of citizens. The external conditions and internal factors and psychological mechanisms of self-actualization are described, features-qualities of a mentally healthy personality are characterized, transcendence as a higher level of developmental functioning of self-actualization is substantiated, and also philosophical, social and pedagogical aspects, advantages and limitations, real achievements and prospects of perfection of given concept are discussed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24762
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2017. - № 2 (68)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Балл Г..pdf588.62 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.