Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/23654
Назва: Канонічна психологія Володимира Роменця: вчинок, історія, особистість
Інші назви: Canonic psychology of Volodymyr Romenets: act, history, personality
Автори: Татенко, Віталій
Титаренко, Тетяна
Tatenko, Vitaliy
Tytarenko, Tetiana
Ключові слова: В.А. Роменець
канонічна психологія
вчинок
М.М. Бахтін
Г.С. Сковорода
С.Л. Рубінштейн
категорійний лад психології
“Велика Логіка Вчинку”
суб’єктно-вчинкова парадигма
ідея і закон учинку в контексті історії психології
особистість
культура
життєвий шлях
самотворення
постмодернізм
V. Romenets
canonic psychology
act
M. Bakhtin
H. Skovoroda
S.Rubinshtein
“Great Logic of Act”
subjective-act paradigm
ideas and law of act in the context of the history of psychology
personality
culture
way of life
self-creation
postmodernism
Дата публікації: 2011
Видавництво: ТНЕУ
Бібліографічний опис: Татенко, В. Канонічна психологія Володимира Роменця: вчинок, історія, особистість [Текст] / Віталій Татенко, Тетяна Титаренко // Психологія і суспільство. - 2011. - № 2. - С. 22-38.
Короткий огляд (реферат): В дослідженні теоретико-методологічному обґрунтуванню піддягають три джерела-витоки канонічної психології як самобутнього перспективного напряму розвитку світової психологічної думки кінця XIX століття, фундатором якого є видатний український учений Володимир Андрійович Роменець. Перше змістове упредметнення пов’язано із філософсько-психологічною теоріє вчинку та ґрунтовно розробленою автором “Великою Логікою Вчинку”, основні складові якої позначені поняттями “ситуація”, “мотивація”, “дія” і “післядія”; друге - центрується на оригінальній і вкрай евристичній версії історії психології академіка Роменця, що зреалізовує зв’язок логічної та історичної організованостей учинку в лоні розвитку психології від найдавніших часів (Первісне суспільство, Стародавній світ) до завершення XX століття, а у підсумку описує історичні періоди становлення людства як надскладну динаміку зміни логічної структури вчинку в його покомпонентному (ситуаційному, мотиваційному, дійовому і післядійовому) уможливленні; третє - активізує постмодерністськи зорієнтовані концепти і світоглядні горизонти постання особистості, котра визначається загальним контекстом її життя, який задає суспільство, культура, історія, релігія, держава, і котра є творцем власної історії, де її творчість - це передусім самотворення. In the research three sources of canonic psychology as an original perspective direction of the development of the world-wide psychological thought of the late XXI century founded by the outstanding Ukrainian scientist Volodymyr Romenets are theoretically and methodologically substan-tiated. The first substantiation is connected with philoso-phic-psychological theory of act and accurately developed by the author of “Great Logic of Act”, the main components are defined by the concepts of “situation”, “motivaion”, “act” and “after-act”; the second one is based on the original and extremely heuristical version of the history of psychology of V.Romenets which makes real the connection of logical and historical organization of an act in the context of the development of psychology from the oldest times (Primitive society, Ancient world) to the end of the XX century, and ultimately describes the historical stages of the mankind formation as an extremely complex dynamics of the change of the logical structure of the act in its component (situational, motivational, actional and after-actional) possibility; and the third one – it activates the postmodern oriented concepts and world-view horizons of a personality formation, who is a creator of his own history, and this action is first of all self-creation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/23654
Розташовується у зібраннях:Психологія і суспільство 2011, № 2 (44)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Татенко В..pdf569.02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.