Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/22187
Назва: Аналіз діяльності банківської установи за системою рейтингових оцінок CAMELS та її вдосконалення
Інші назви: Performance analysis of banking institution through the ratings system camels and its improvement
Автори: Примак, Юліана
Prymak, Juliana
Ключові слова: CAMELS
адекватність капіталу
якість активів
менеджмент
рентабельність
ліквідність
операційний ризик
CAMELS
capital adequacy
asset quality
management
profitability
liquidity
operational risk
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопіль
Бібліографічний опис: Примак, Ю. Аналіз діяльності банківської установи за системою рейтингових оцінок CAMELS та її вдосконалення [Текст] / Юліана Примак // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 4. - С. 80­-90.
Короткий огляд (реферат): Вступ. В період постійних економічних перетворень, фінансових та політичних кризових явищ, стабільність і прибутковість банківської установи знаходиться під постійним впливом різноманітних негативних факторів. Для своєчасної і правдивої оцінки поточного стану банків актуальним є застосування рейтингової системи CAMELS та її постійне вдосконалення. Методи. Головними методами, що застосовувалися при написанні статті є метод спостереження, порівняння, аналізу, узагальнення, індукції та системного підходу. Для повноти дослідження були використані законодавчі акти України та фінансові результати ПАТ КБ «Приватбанк» за 2015 рік. Результати. В процесі дослідження було проаналізовано сутність рейтингової системи CAMELS, її основних складових. Описано головні етапи, на основі яких визначають комплексну рейтингову оцінку. На прикладі фінансових результатів банку охарактеризовані базові коефіцієнти, які використовують в рейтинговій системі. Описано систему рейтингових оцінок CAMELSО (вдосконалена система CAMELS), її особливості в Україні та відмінності від закордонного методу. Перспективи. За результатами роботи виявлено, що система рейтингових оцінок постійно вдосконалюється та видозмінюється в залежності від особливостей та змін в економічному середовищі країни. Яскравим прикладом цього є введення в дію системи CAMELSО. Постійне відстеження особливостей фінансового стану банківських установ і вдосконалення роботи рейтингових систем є необхідним для прибуткової і безперебійної роботи банківської системи. Introduction. The stability and profitability of the banking institution is under permanent the influence of various negative factors in the period of wake of economic transition, financial and political crisis. Application of rating system CAMELS and its continuous improvement is important for timely and accurate assessment of the current condition of banks. Methods. The main methods used in writing the article are the followings: observation, comparison, analysis, synthesis, induction and systematic approach. Legislative acts of Ukraine and financial results of PJSC CB "PrivatBank" for 2015 were used there to complete the study. Results. The nature of the rating system CAMELS and its main components have been analyzed while studying. We have described the main stages on which we have defined a comprehensive rating. The basic factors which are used in the rating system are described on the example of the financial results of the bank. The system of ratings Camels (improved system CAMELS), its peculiarities in Ukraine and differences from foreign method are analyzed and described. Discussion. It was detected by the results of the study that the system of ratings is constantly being improved and modified depending on the characteristics and changes in the economic environment of the country. The introduction of CAMELS is a striking example of this. Continuous tracking features of the financial condition of banks and improving the work of rating systems are essential for smooth operation and profitability of the banking system.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/22187
Розташовується у зібраннях:Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації 2016 рік Випуск 4

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Примак Ю..pdf815.35 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.