Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1934
Назва: Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі Волинської області
Інші назви: Statistical analysis of external trade of the Volyn region
Автори: Стаднюк, Тетяна Володимирівна
Stadnyuk, Tetyana Volodymyrivna
Шматковська, Тетяна Олександрівна
Shmatkovska, Tetyana Oleksandrivna
Ключові слова: зовнішня торгівля
зовнішньоторговельний оборот
експорт
імпорт
статистичний аналіз
foreign trade
the foreign trade turnover
export
import
statistical analysis
Дата публікації: 2016
Видавництво: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Стаднюк, Т. В. Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі Волинської області [Текст] / Тетяна Володимирівна Стаднюк, Тетяна Олександрівна Шматковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 1. – С. 79-87. – ISSN 1993-0259.
Короткий огляд (реферат): Вступ. Потреба аналітичного дослідження процесу налагодження та подальшого розвитку динаміки економічного транскордонного та інших видів зовнішньоекономічного співробітництва Волинської області із країнами-партнерами в контексті їх зовнішньоторговельної діяльності не викликає жодних сумнівів в умовах формування нових викликів сучасності та посилення євроінтеграційних прагнень України. Мета статті – провести статистичне дослідження зовнішньої торгівлі Волинської області, окреслити основні тенденції сучасного стану та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіону. Метод (методологія). У роботі використовувалися методи порівняння, групування, узагальнення, а також статистичні методи, необхідність застосування яких визначена метою та завданнями дослідження: абсолютні та відносні величини, табличний, графічний, аналіз тенденцій розвитку. Результати досліджень. У статті проаналізовано стан зовнішньої торгівлі товарами та послугами Волинської області. Досліджено обсяги експортно-імпортних операцій регіону в динаміці, їх географічну та товарну структуру, відносні показники зовнішньоторговельної діяльності, її інтенсивність та ефективність. Установлено, що протягом 2010-2013 рр. спостерігалася чітка тенденція зростання показників зовнішньої торгівлі Волині. Проте у 2014-2015 рр. зовнішньоторговельний оборот області характеризувався значним падінням його обсягів, що спричинено економіко-політичною ситуацією у країні. Слід зауважити, що вперше з 2000 р. регіон отримав позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Обґрунтовано, що перспективами зовнішньоекономічної діяльності області є розвиток туристичної та рекреаційної діяльності, нарощування експортного потенціалу, поглиблення транскордонної та єврорегіональної співпраці. Introduction. The need for analytical research of the process of establishing and further development of the dynamics of cross-border economic and other types of foreign economic cooperation of the Volyn region with the countries-partners in the context of their foreign trade is no doubt under the conditions of formation of new contemporary challenges and the strengthening of European integration aspirations of Ukraine. Purpose. The aim of the article is to conduct statistical research of Volyn region foreign trade, to outline the main trends of the modern state and prospects of development of foreign economic activity of the region. Method (methodology). In the study we have used the methods of comparison, grouping, generalization, and statistical methods, the necessity of which is determined by the purpose and objectives of the study: absolute and relative values, tabular, graphical, trend analysis development. Results. The article analyses the external trade by goods and services of Volyn region. The paper investigates the export and import operations of the region in dynamics, its geographical and commodity structure, the relative indicators of foreign trade activity, its intensity and efficiency. It has been determined that during 2010-2013 it was a clear trend of growth of foreign trade of the Volyn region. It is foundout that in 2014-2015 the foreign trade turnover of the region was characterized by a significant reduction of its volume due to the economic and political situation in the country. It should be noted, that it was the first time since 2000 that the region received a positive balance of the foreign trade. The prospects of foreign economic activity of the region can be determined as the development of tourist and recreational activities, increasing of the export potential and deepening of the processes of cross-border cooperation and European integration.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1934
ISSN: 1993-0259
Розташовується у зібраннях:Економічний аналіз. 2016 рік. Том 23. № 1.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
12.pdf824.36 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.