Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18847
Назва: Унікальний досвід організації публічного звітування про результати використання коштів обласного бюджету: уроки для поширення
Автори: Кириленко, Ольга Павлівна
Kyrylenko, Olga
Малиняк, Богдан Степанович
Malyniak, Bohdan
Ключові слова: місцеві бюджети
публічне звітування
прозорість бюджету
результат використання бюджетних коштів
ефективність видатків
local budgets
public reporting
transparency of the budget
the result of budget funds
the cost efficiency
Дата публікації: бер-2017
Бібліографічний опис: Кириленко О.П. Унікальний досвід організації публічного звітування про результати використання коштів обласного бюджету: уроки для поширення / О.П. Кириленко, Б.С. Малиняк // Фінанси України. - 2017. - № 3. - С. 36-50.
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано досвід проведення вперше в Україні публічних звітувань розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільської області та обґрунтовано висновки про доцільність його вивчення й поширення в інших адміністративно-територіальних одиницях. Доведено, що в умовах бюджетної децентралізації вкрай важливо налагоджувати ефективну комунікацію влади з громадськістю у сфері місцевих фінансів, зокрема щодо формування доходів та використання коштів місцевих бюджетів. Досліджено унікальну для України практику публічного звітування про результати використання бюджетних коштів. Показано принципові відмінності нового порядку звітування від традиційного, потенційні переваги застосування норм цього рішення для органів влади та інститутів громадянського суспільства. Проаналізовано більш ніж річну практику публічного звітування. На цьому прикладі висвітлено проблеми взаємовідносин громадян і органів влади у сфері місцевих фінансів. Надано рекомендації, спрямовані на вдосконалення звітування про результати використання коштів, які доцільно врахувати при поширенні вказаного досвіду. Підкреслено важливість поширення ефективних взаємовідносин громадян і представників влади на інші елементи управління місцевими фінансами, а також необхідність поглиблення теоретичного обґрунтування форм і способів участі громадян на кожному етапі та в різних сегментах управління місцевими фінансами, розроблення методичних рекомендацій щодо організації комунікації між органами місцевого самоврядування й громадянами з приводу місцевих фінансів. The article analyzes the experience of the first in Ukraine public spending zvituvan regional budget Ternopil region and substantiated findings of its feasibility study and spread to other administrative units. It is proved that in a fiscal decentralization it is essential to establish effective communication with the public authorities in the field of local finances, including the use of income and local budgets. Unique for Ukraine investigated the practice of public reporting on the use of public funds. Show fundamental differences between the new order reporting from the traditional, the potential benefits of the application of this decision for the authorities and civil society institutions. Analyzed over years of practice of public reporting. This example highlights the problem of relations between citizens and authorities in the field of local finance. Recommendations to improve the reporting on the use of funds, which should be taken into account when distributing the said experience. Underlined the importance of expansion of effective relationships of citizens and the authorities on the other elements of the management of local finances and the need to deepen the theoretical study forms and methods of citizen participation at every stage and in various segments of management of local finances, develop guidelines for the organization of communication between local authorities and citizens on local finances. В статье проанализирован опыт проведения впервые в Украине пуб­личных отчетов распорядителей средств областного бюджета Тернопольской области и обоснованы выводы о целесообразности его изучения и распространения в других административно-территориальных единицах. Доказано, что в условиях бюджетной децентрализации крайне важно налаживать эффективную коммуникацию власти с общественностью в сфере местных финансов, в частности по формированию доходов и использованию средств местных бюджетов. Исследована уникальная для Украины практика публичного отчета о результатах использования бюджетных средств. Показаны принципиальные отличия нового порядка от традиционного, потенциальные преимущества норм этого решения для органов власти и институтов гражданского общества. Проанализирована более чем годовая практика публичных отчетов. На данном примере освещены проблемы взаимоотношений граждан и органов власти в области местных финансов. Представлены рекомендации, направленные на совершенствование отчетов о результатах использования средств, которые целесообразно учесть при распространении указанного опыта. Подчеркнута важность распространения эффективных взаимоотношений граждан и представителей власти на другие элементы управления местными финансами, а также необходимость углубления теоретического обоснования форм и способов участия граждан на каждом этапе и в разных сегментах управления местными финансами, разработки методических рекомендаций по организации коммуникации между органами местного управления и гражданами по поводу местных финансов.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18847
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Кириленко_Малиняк.pdf347.94 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.