Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1804
Назва: Мале банківське підприємництво в економічній системі України
Інші назви: Small bank business in the economic system of Ukraine
Автори: Лукановська, Ірина Романівна
Lukanovska, Iryna Romanivna
Ключові слова: малий банк
small bank
мале банківництво
small banking
мале банківське підприємництво
small bank business
функції малого банківництва
functions of small banking
державне регулювання малого банківського підприємництва
goverment regulation of small bank business
Дата публікації: 2013
Бібліографічний опис: Лукановська, Ірина Романівна. Мале банківське підприємництво в економічній системі України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Лукановська Ірина Романівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2013. - 180 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Лукановська І. Р. Мале банківське підприємництво в економічній системі України. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю: 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів, 2013. У роботі досліджено сутність та ознаки малого банківського підприємництва. Розглянуто види та функції малого банківництва. З'ясовано методологічні підходи до пізнання малого банківського підприємництва та управління ним у товарній економіці. Визначено макроекономічну роль та значення вітчизняного малого банківництва. Досліджено ефективність і конкурентоспроможність малих банків та чинники їх підвищення. Проведено суб'єктно-об'єктний аналіз особливостей управління малими банківськими структурами. Узагальнено світовий досвід функціонування й регулювання малого банківництва та обгрунтовано можливості його застосування в Україні. Визначено перспективні напрями покращення державного регулювання вітчизняного малого банківництва. Ключові слова: малий банк, мале банківництво, мале банківське підприємництво, функції малого банківництва, ефективність і конкурентоспроможність малих банків, державне регулювання малого банківського підприємництва. ANNOTATION Lukanovska I. R. Small bank business in the economic system of Ukraine. -Manuscript. The dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of economic science on speciality 08.00.03 - economics and management of the national economy. Ivan Franko National University of Lviv. - Lviv, 2013. In the dissertation the essence and features of small bank business are investigated. Kinds and functions of small banking are examined. The methodological approaches to the cognition of small bank business and management of this business in the commodity economy are found out. A macroeconomic role and importance of home small banking are defined. Efficiency and competitiveness of small banks and factors of their increase are investigated. The subject-objective analysis of features of small bank structures' management is conducted. Foreign experience of functioning and regulation of small banking is generalized and the possibilities of its application in Ukraine are grounded. Perspective directions in improvement of state regulation of home small banking are determined. Key words: small bank, small banking, small bank business, the functions of small banking, efficiency and competitiveness of small banks, goverment regulation of small bank business.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1804
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
дисертація Лукановська І.Р.+.pdf49.1 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.