Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1701
Назва: Інвестування аграрних формувань в умовах розвитку ринкових відносин
Інші назви: Investment of agrarian formations in the development of market relations
Автори: Чорний, Руслан Володимирович
Chornyi, Ruslan Volodymyrovych
Ключові слова: інвестиції
investing
інвестування
investment
аграрний сектор економіки
agricultural sector
агроформування
agricultural farm
аграрна реформа
land reform
Дата публікації: 2014
Бібліографічний опис: Чорний, Руслан Володимирович. Інвестування аграрних формувань в умовах розвитку ринкових відносин [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Руслан Володимирович Чорний. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 267 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Чорний Р. В. Інвестування аграрних формувань в умовах розвитку ринкових відносин. - Рукопис Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, 2014. Дисертацію присвячено дослідженню науково-методичних і практичних засад інвестування аграрних формувань. Розкрито економічний зміст інвестування, визначено його особливості в аграрному секторі, з’ясовано його сутність як комплексу заходів, здійснюваних суб’єктами аграрного підприємництва. Встановлено місце інвестування в системі наукових знань. Узагальнено конструктивні напрямки вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності на прикладі передових та постсоціалістичних країн. На основі дослідження динаміки, структури, тенденцій та специфіки інвестування аграрних формувань виявлено високий потенціал галузі та її інвестиційну привабливість Наведено пропозиції щодо вирішення ключових проблем нестачі та неефективного використання інвестиційних ресурсів. Запропоновано механізми розвитку іпотечного кредитування як джерела інвестицій, здатного в короткий термін акумулювати фінансові ресурси. Розроблено методику визначення пріоритетності інвестиційних зусиль на засадах теорії обмеження систем. Обґрунтовано доцільність та раціональність залучення іноземних інвестицій через фондовий ринок, наведено механізм використання такої можливості малими та середніми аграрними формуваннями. Ключові слова: інвестиції, інвестування, аграрний сектор економіки, агроформування, аграрна реформа, інвестиційний ринок, інвестиційна привабливість, інвестиційні ресурси, теорія обмеження систем, іпотечне кредитування, фондовий ринок.ANNOTATION R. V. Chornyi. Investment of agrarian formations in the development of market relations. – Manuscript Dissertation for the degree of economic sciences candidate, on the specialty 08.00.04 – economics and management (by economic activity). – Ternopil National Economic University, Ternopil, 2014. The thesis investigates scientific, methodological and practical principles of agricultural groups investing. The economic content of the investing is disclosed, its features in agriculture is defined. Its is also revealed its nature as a set of measures taken by the subjects of agricultural enterprise, established a place of investment in the system of scientific knowledge, and constructive directions of improving of the investing activity state regulation is generalized on the example of the advanced and post-socialist countries. Based on the study of the dynamics, structure, trends and specific of agrarian formations investing, it is revealed a high potential of the field and its investing attractiveness. It is also found a significant lack of investment resources, and given proposals for solving the key problems about lack of investment and inefficient use of resources. It is proposed mechanisms of mortgage lending as a source of investment that can accumulate financial resources in a short term. It is developed the method of determination investing efforts priority on the basis of the theory of constraints. The expediency and rationality to attract foreign investing through the stock market, given the mechanism of such opportunities to small and medium-sized agricultural units. Keywords: investing, investment, agricultural sector, agricultural farm, land reform, investment market, investment attraction, investment resources, theory of constraints, mortgage lending, the stock market.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1701
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дисертація Чорний Р.В.pdf2.66 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.