Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16460
Назва: Проблематика та особливості законодавчого регулювання діяльності бюджетних установ і їх вплив на формування й реалізацію завдань бухгалтерського обліку
Автори: Хорунжак, Надія Михайлівна
Лукановська, Ірина Романівна
Ключові слова: Бюджетні установи, неприбуткові організації, законодавча база, фінансово-господарська діяльність, державний бюджет, місцевий бюджет, фінансове забезпечення, бюджетні асигнування, бухгалтерський облік, удосконалення
Дата публікації: 2016
Видавництво: НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
Бібліографічний опис: Хорунжак Н.М. Проблематика та особливості законодавчого регулювання діяльності бюджетних установ і їх вплив на формування й реалізацію завдань бухгалтерського обліку / Н.М. Хорунжак, Л.Р. Лукановська // Проблеми економіки. - 2016. - №3. - С.287-292
Серія/номер: Економічна статистика. Бухгалтерський облік та аудит;
Короткий огляд (реферат): Статтю присвячено актуальній проблемі дослідження ідентифікаційних особливостей діяльності бюджетних установ, що впливають на завдання бухгалтерського обліку. На основі аналізу робіт вітчизняних учених виділено особливості бюджетних установ як неприбуткових організацій, що здійснюють фінансово-господарську діяльність, і побудовано схему формування та реалізації нових завдань бухгалтерського обліку в них, адаптова- них до сучасних умов. Здійснено оцінку чинного та проектного законодавства з питань організації та ведення обліку діяльності бюджетних установ. Ідентифіковано завдання бухгалтерського обліку в контексті приведення їх відповідно до потреб удосконалення управління бюджетними коштами. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку пов’язані із забезпеченням менш болючого реформування бюджетної сфери на підставі роз- витку й вдосконалення законодавства, в тому числі щодо уточнення категорій і понять. Крім того, в умовах дефіциту фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ актуалізуються питання розробки пропозицій, спрямованих на вдосконалення механізмів оптимізації використання фінансових коштів і регулювання бюджетного процесу
Опис: The article is devoted to an actual problem of studying the features of public institutions’ activity that influence accounting tasks. On the basis of analysis of works by domestic scientists the article identifies features of public institutions as non-profit organizations engaged in financial and economic activity and presents a scheme of the formation and implementation by such institutions of new accounting tasks adapted to modern conditions. The estimation of the current and project legislation on the organization and record-keeping of public institutions’ activity has been performed. The accounting tasks in the context of bringing them into conformity with the needs of improving budget funds management have been defined. Prospects for further research in this direction are associated with providing a less painful reform of the public sector on the basis of development and improvement of the legislation, including that relating to clarification of concepts and categories. In addition, under conditions of the deficiency of financial support of public institutions’ activity there actualized issues of developing proposals aimed at improving the mechanisms for optimization of the use of financial resources and regulation of the budget process.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16460
ISSN: 2222-0712 (друкована версія)
2311-1186 (онлайн версія)
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Хорунжак_Лукановська_2016.pdf546.65 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.