Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1456
Назва: Кредитно-інвестиційна діяльність банків України
Інші назви: Credit and investment activities of Ukrainian banks
Автори: Луців, Богдан Любомирович
Lutsiv, Bogdan Liybomyrovych
Ключові слова: інвестиції
investments
банківські інвестиції
bank investments
інвестиційний кредит
investment credit
інвестиційний потенціал банку
bank investment potential
портфель цінних паперів
portfolio investing
ризики інвестуванн
investment risks
моделювання інвестиційного портфеля банку
bank investment portfolio modeling
Дата публікації: 2005
Бібліографічний опис: Луців, Богдан Любомирович. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.04.01 / Богдан Любомирович Луців. - Тернопіль : ТДЕУ, 2005. - 472 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Луців Б.Л. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.04.01. – Фінанси, грошовий обіг і кредит. – Тернопільський державний економічний університет, Тернопіль, 2005. Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних засад функціонування інвестиційного ринку України на сучасному етапі з визначенням місця і ролі банків та стимулювання їхньої інвестиційної активності. Розглянуто теоретичні аспекти та шляхи формування інвестиційної банківської діяльності. Розроблено концептуальний підхід до оцінки функціонування інвестиційної діяльності банків як до процесу, що поєднаний з трансформаційним періодом економіки України. Проаналізовано сучасний стан процесу інвестиційної діяльності банків України та обґрунтовано практичні рекомендації щодо вдосконалення організаційно-економічних, законодавчих засад регулювання діяльності банків в інвестиційній сфері. Запропоновано діалогово-ієрархічну модель процесу прийняття рішень щодо управління інвестиційним портфелем банку та математичні моделі механізму формування та розподілу фонду інвестиційного портфеля. Ключові слова: інвестиції, банківські інвестиції, інвестиційний кредит, інвестиційний потенціал банку, портфельне інвестування, інвестиційний портфель, портфель цінних паперів, ризики інвестування, моделювання інвестиційного портфеля банку. ANNOTATION Lutsiv B.L. Credit and investment activities of Ukrainian banks.- Manuscript. Dissertation for the obtaining of the scientific degree of Doctor of Economic Science according to the specialty 08.04.01. – Finance, money turnover, and credit. – Ternopil state economic university, Ternopil, 2005. The argumentation of the theoretical backgrounds of Ukrainian investment market functioning at present-day stage with the banks place and role definition and their investment activities stimulation has been investigated in the dissertation. The theoretical aspects and ways of investment banking activities have been depicted. The conceptual approach to the estimation of banks investment activities functioning as to the process connected with the transformation period of Ukrainian economy has been worked out. The modern state of the process of investment activities of Ukraine’s banks has been analyzed, practical recommendations concerning improvement of organizational and economic, legislative principles of banks activities regulation in the investment sphere have been proved. The dialogue hierarchy model of the decision making process concerning bank investment portfolio management and mathematical models of the investment portfolio fund formation and distribution mechanism has been proposed. Key words: investments, bank investments, investment credit, bank investment potential, portfolio investing, investment portfolio, securities portfolio, investment risks, bank investment portfolio modeling.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1456
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Diser1_Lutsiv.PDF21.71 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Dis2_Lutsiv.PDF28.14 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.