Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1309
Назва: Інтеграція України в світовий ринок інновацій
Інші назви: Integration of Ukraine into the world market of innovations
Автори: Кривоус, Віталій Богданович
Kryvous, Vitaliy Bogdanovych
Ключові слова: інновації
innovations
світовий ринок інновацій
world market of innovations
національна інноваційна система
national innovative system
інтеграція
integration
технології
technologies
транснаціональна корпорація
multinational corporation
інвестиційна привабливість
investment attractiveness
Дата публікації: 2008
Бібліографічний опис: Кривоус, Віталій Богданович. Інтеграція України в світовий ринок інновацій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Віталій Богданович Кривоус. - Тернопіль : ТНЕУ, 2008. - 210 с.
Короткий огляд (реферат): АНОТАЦІЯ Кривоус В.Б. Інтеграція України в світовий ринок інновацій. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини. - Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль, 2008. Дисертацію присвячено розробці обґрунтованих методичних та науково-практичних рекомендацій щодо активізації інтеграції України у світовий ринок інновацій. У дисертаційній роботі досліджено теоретичні засади інноваційного розвитку в світовій економіці та інтеграційної взаємодії в контексті входження у світовий ринок інновацій економічних суб'єктів різного рівня, проаналізовано сучасні тенденції розвитку світового ринку інновацій та участі національних інноваційних систем розвинених країн світу і України в міжнародному поділі праці в інноваційній сфері, виявлено вплив конкурентних переваг національних інноваційних систем та економічних важелів на розвиток конкурентного середовища світового ринку інновацій. Доведено регулюючу і стимулюючу роль держави в активізації інноваційної діяльності, підвищенні наукоємності виробництва та перерозподілі фінансових ресурсів на користь науково-технічного та людського потенціалу. Крім того, гармонізація інтересів держави і бізнесу в умовах інтеграції у світовий ринок інновацій сприятиме оновленню асортименту продуктів інтелектуальної праці, швидкому реагуванню на кон'юнктуру ринку в умовах міжнародного конкурентного середовища, високому рівню комерціалізації нововведень. Обґрунтовано напрямки посилення інноваційної складової в моделі розвитку України як об'єктивної передумови результативності її інтеграції у світовий ринок інновацій, модель залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. Доведено доцільність для національної інноваційної системи України використання економічних механізмів інтеграції у світовий ринок інновацій. Запропоновано формування інформаційно-комунікаційної інфра¬структури ринку інновацій в системі інституційного забезпечення, зокрема, створення інформаційної системи на базі національної та академічної мережі Європейського Союзу. Ключові слова: інновації, світовий ринок інновацій, національна інноваційна система, інтеграція, технології, транснаціональна корпорація, інвестиційна привабливість. ANNOTATION Kryvous V.B. Integration of Ukraine into the world market of innovations. - Manusript. Thesis for a candidate degree in the field of Economic Sciences by speciality 08.00.02 - World Economy and International Economic Relations. - Ternopil National Economic University. - Ternopil, 2008. The thesis is devoted to the development of substantiated methodical and scientific-practical recommendations to intensification of Ukraine's integration into the world market of innovations. In the thesis theoretical principles of innovative development in the world economy and integration interaction within the entrance of economic agents of different levels into the world market of innovations are studied, the modern tendencies of the world market development of innovations and participation of the national innovative systems of the world developed countries and Ukraine in the international labour division in an innovative sphere are analysed, the influence of competitive advantages of the national innovative systems and economic instruments on the development of competitive environment of the world market of innovations is considered. Scientific and practical recommendations to innovative constituent strengthening in the model of Ukraine's development as an objective pre-condition of effectiveness of its integration into the world market of innovations are offered, the model of direct foreign investments in the economy of Ukraine is given. The sufficiency of integration economic mechanisms usage into the world market of innovations for the national innovative system of Ukraine is proved. Keywords: innovations, world market of innovations, national innovative system, integration, technologies, multinational corporation, investment attractiveness.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1309
Розташовується у зібраннях:Дисертації

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
dis_Kryvous.pdf3.37 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.